web analytics

Categorie: Overheidsbeleid

Rekenen aan de betaalbaarheid van basisinkomen

De afgelopen maanden is gewerkt aan en overzicht betreffende de financierbaarheid van basisinkomen. Er is zowel gerekend aan een variant met en strikt individueel basisinkomen, als aan een variant met een wooncomponent. De mogelijke financiering is voor 85 % expliciet aangegeven, de resterende 15 % is makkelijk te vinden als enkele PM posten worden aangepakt.

Lees verder

Bestaande woningen beter benutten: het kan snel, met wat lef

Gemeenten kunnen woningdelen en woningsplitsen actiever stimuleren. Iedereen een betaalbaar dak boven het hoofd. Voor die uitdaging staan alle gemeenten in Nederland. Op zoek naar oplossingen ligt de focus vaak op nieuwbouw. Terwijl het beter benutten van de bestaande woningvoorraad ook grote kansen biedt én positieve neveneffecten heeft.

Lees verder

Humanitas start petitie ‘Stop de schuldenindustrie’

Het aantal huishoudens met problematische schulden is gestegen tot een recordaantal van ruim 726.000. Dit ondanks alle aandacht en aangedragen oplossingen. Als grootste vrijwilligersorganisatie voor vrijwillige schuldhulp wil Vereniging Humanitas een krachtig maatschappelijk signaal afgeven aan de politiek. Daarom is de organisatie de petitie ‘Stop de schuldenindustrie’ gestart.

Lees verder

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in de Eerste Kamer heeft nu kenbaar gemaakt dat zij voornemens zijn om tegen dit wetsvoorstel te stemmen. Aannames dat BBB de AOW wil ontkoppelen van het minimumloon kloppen niet. Met deze stemverklaring leggen we uit waarom BBB dit standpunt heeft ingenomen.

Lees verder
Bezig met laden

Straatwijzer online

Agenda

Wekelijkse nieuwsupdates