Een nieuwe visie op opvang: van opvang naar wonen

In Den Haag streven we naar een toekomst zonder dakloosheid. Ons doel voor 2030 is helder: de omslag maken van opvang naar wonen. Want iedereen verdient een thuis, niet slechts een tijdelijke schuilplaats.

Tot die tijd zetten we ons in voor toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige opvang voor dakloze mensen, met het oog op een waardige plek in de maatschappij. Bovendien zal er waarschijnlijk altijd opvang nodig zijn, zij het veel minder.

Waarom opvang alleen niet genoeg is

Dakloosheid is in elk geval een woonprobleem. Het verlies van een (t)huis is in ieder geval een oorzaak van dakloosheid en de weg uit dakloosheid begint bij een huis. Een eigen thuis is niet voor niets een fundamenteel basisrecht. Het is de basis waarvandaan je aan een veilig, vreedzaam en waardig leven kunt bouwen.

Onze kernboodschap luidt: meer wonen, steeds minder opvang. Kwalitatieve opvang is cruciaal, maar moet hand in hand gaan met duurzame huisvestingsoplossingen.

Ons doel voor 2030 is helder: de omslag maken van opvang naar wonen.

Want iedereen verdient een thuis, niet slechts een tijdelijke woonplaats.

Kwaliteit en toegankelijkheid

We streven naar een opvangsysteem dat:

  • Toegankelijk is voor iedereen die het nodig heeft. We zien veel mensen die noodgedwongen buitenslapen. Hen wordt de toegang tot opvang ontzegd. Hiermee zakt de overheid door de absolute minimale humanitaire en mensenrechtelijk grens. Opvang is danwel niet een duurzame oplossing, maar voor deze mensen is het op korte termijn vaak wel beter dan buiten slapen.
  • Actief gemonitord wordt door de gemeente, waarbij eisen voor verbetering worden gesteld en er sancties zijn wanneer deze niet worden gehaald. We streven ernaar dat mensen in de opvang zelf meer zeggenschap krijgen over de opvang en actief meepraten over verbeteringen.
  • Kwalitatief hoogstaand is, zowel qua infrastructuur als begeleiding, om een kortdurend verblijf en snelle doorstroom naar vaste huisvesting te bevorderen.

Werk met ons samen voor beter opvangbeleid

Het is tijd voor actie. Beleidsmakers en samenwerkingspartners, jullie expertise, inzet en visie zijn nu meer dan ooit nodig. Samen kunnen we de transitie van opvang naar wonen realiseren. Laten we de handen ineenslaan om de opvang te transformeren en iedereen een duurzaam thuis te bieden.

Sluit je aan bij onze missie voor een toekomst zonder dakloosheid. Samen kunnen we een systeem van kwalitatief goede en kortdurende opvang creëren. En zo spoedig mogelijk passende huisvesting.

Contact

Heb je een vraag over de omslag van opvang naar wonen? Of zoek je contact om met ons samen te werken op dit onderwerp? Neem dan contact op met onze belangenbehartiger.

Sanne van Meggelen

Belangenbehartiger 

(+31) 06 – 48 03 28 44
sanne@straatconsulaat.nl

Bekijk ook

Ik
ben
dakloos

Zoek je hulp bij het vinden van een opvangplek? Of heb je vragen over zorg, welzijn, wonen, dagbesteding of financiën?

Ik
wil 
helpen

Wil je geld doneren, vrijwilliger worden of als (zakelijke) partner een samenwerking, actie of project met ons opzetten?

Meer
over
ons werk

We behartigen de individuele en collectieve belangen van dakloze mensen in Den Haag en doen dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van (voormalig) dakloze mensen.