Landelijke samenwerkingen

We weten dat we dakloosheid alleen echt kunnen aanpakken als we goed samenwerken. Daarom werken we samen met partners, mensen die er zelf ervaring mee hebben, en iedereen die wil helpen om samen het beleid rond dakloosheid te verbeteren. Zowel in onze eigen stad als in heel Nederland.

Dankzij deze samenwerkingen kunnen we bouwen aan oplossingen die echt iets veranderen voor mensen zonder thuis. Samen werken we aan een toekomst waarin niemand meer dakloos is.

Dakloosheid Voorbij!

Dakloosheid Voorbij! is een landelijke samenwerking van diverse organisaties met één gezamenlijke missie: het beëindigen van dakloosheid in Nederland. Wij geloven dat dakloosheid niet het gevolg is van individuele keuzes, maar een woonprobleem veroorzaakt door falend beleid. Lees meer.

SamenThuis2030

SamenThuis2030 is een landelijke coalitie van belangenbehartigers en jongeren met ervaringskennis die van onderop samenwerken om landelijk en lokaal beleid op gebied van jongerendakloosheid radicaal te veranderen.

Initiatiefnemers van coalitie SamenThuis2030 zijn Jongerenpanel de Derde Kamer, Basisberaad, Don Bosco Straatvisie, KernKracht, Don Bosco U2BHeard, Housing First Nederland en Straat Consulaat. De coalitie wordt ondersteund door Kansfonds. Lees meer. 

Jongerenpanel de Derde Kamer

Vanuit het jongerenpanel geloven we dat oplossingen te vinden zijn in het combineren van perspectieven. Daarom luisteren we niet alleen naar de ervaringen en ideeën van jongeren, maar zetten we in op gelijkwaardige samenwerking tussen jongeren, uitvoerende professionals en beslissers/ beleidsmakers.

Vanuit de ervaringen en ideeën van jongeren gaan we samen met professionals op zoek naar haalbare oplossingen en we zoeken net zo lang tot we een partner met lef hebben gevonden om de oplossingen te toetsen in de praktijk. Wat werkt verspreiden we. Wat niet werkt, leren we van en die lessen delen we ook en vormen weer nieuwe bouwstenen voor betere oplossingen. Lees meer.

Bekijk ook

Ik
ben
dakloos

Zoek je hulp bij het vinden van een opvangplek? Of heb je vragen over zorg, welzijn, wonen, dagbesteding of financiën?

Ik
wil 
helpen

Wil je geld doneren, vrijwilliger worden of als (zakelijke) partner een samenwerking, actie of project met ons opzetten?

Meer
over
ons werk

We behartigen de individuele en collectieve belangen van dakloze mensen in Den Haag en doen dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van (voormalig) dakloze mensen.