Wat we doen

De Achterban

Bij Straat Consulaat vormt onze Achterban de ruggengraat van onze belangenbehartiging. Deze groep vrijwilligers brengt iets unieks naar de tafel: hun persoonlijke ervaringen met dakloosheid.

Dankzij hun unieke inzichten en ervaringskennis versterken zij onze inzet. Straat Consulaat geeft hen de mogelijkheid om ervaringskennis in te brengen in medezeggenschap initiatieven, projecten en participatietrajecten, ook binnen de Maatschappelijke Opvang.

Vrijwilligers bij Straat Consulaat

We noemen onze belangenbehartigers met ervaringskennis van dakloosheid ‘de Achterban’. Ze kennen de straten en opvangplekken van Den Haag als geen ander. Ze begrijpen de uitdagingen van het straatleven, de impact van gemeentelijk beleid en de confrontatie met politie en justitie.

Deze ervaringskennis is onmisbaar om goed beleid te maken. Het zorgt ervoor dat beleid beter aansluit op de praktijk en behoeftes van mensen voor wie dit beleid bedoeld is.

Achterban vacatures

op dit moment zijn er geen vacatures bij de achterban.

Wat doet een Achterban vrijwilliger?

De beste inzichten over wat er moet veranderen in Den Haag komen van de mensen die het straatleven van dichtbij kennen. We betrekken onze Achterban bij diverse projecten. Zo geven ze waardevolle feedback aan onze betaalde belangenbehartigers en signaleren problemen waar dak- en thuisloze mensen mee te maken hebben. Ze bedenken acties en denken mee over onze beeldvormingscampagnes.

Beeldvorming heeft namelijk een grote invloed op de bereidheid om tot oplossingen te komen én op het feit of de aansluiting tussen oplossing en het probleem wel klopt. Stereotypen over dakloze mensen staan een effectieve aanpak in de weg. Daarom laten wij diverse ervaringen van dakloosheid zien. De Achterban helpt ons deze ervaringen in beeld te brengen.

Achterban 27+ & Achterban Jongeren

Bij Straat Consulaat hebben we twee Achterban-groepen: de Achterban 27+ en jongeren van 18 tot 27 jaar. Beiden hebben hun eigen ervaringen met dakloos zijn, maar ook hun eigen verhalen en ideeën over hoe dingen beter kunnen. Jongeren hebben met andere hulpverlening, ander beleid en andere wet-en regelgeving te maken, naast dat zij een doelgroep zijn die extra aandacht verdient. Dat maakt hun situatie uniek en daarom is er een aparte Achterban-groep voor jongeren.

Zo kunnen we van iedereen leren. Samen maken ze ons team sterker en helpen ze ons om iedereen beter te steunen. We werken aan een toekomst waar niemand zonder thuis hoeft te zijn.

Leer onze Achterban kennen

Contact

Heb je een vraag over de Achterban? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator.

Mieke Hes

Vrijwilligerscoördinator

(+31) 06 – 38 91 80 50
mieke@straatconsulaat.nl

Dakloos en op zoek naar cliëntondersteuning?

Bezoek de pagina die voor jou van toepassing is: