Over ons

Sinds 1995 zet Straat Consulaat zich in voor de belangen van dakloze mensen. We voeren dialoog en actie, zoeken samenwerking en bepleiten het recht van iedereen op een waardig leven.

Ons hart ligt in Den Haag, waar we opkomen voor de rechten en het welzijn van (dreigend) dakloze mensen.

Onze drijfveer

Dakloosheid is de meest extreme schending van het recht op huisvesting. Dakloosheid schendt heel veel mensenrechten. Eenmaal dakloos ben je rechteloos gemaakt. Een eigen thuis is daarom een fundamenteel recht. Zonder een eigen thuis is het bijna onmogelijk om een leven in waardigheid te kunnen opbouwen. Niemand zou, wat ons betreft, zonder een eigen thuis moeten zijn, buiten moeten slapen of in de opvang wegkwijnen.

We werken vanuit de overtuiging dat de inzet van kennis en ervaring van mensen die zelf dakloos zijn (geweest) noodzakelijk is om dakloosheid op te lossen. Daarom werken we in onze organisatie met de mensen voor wie we opkomen en maken ruimte voor hun stem. Vanuit deze overtuiging werken we aan een toekomst zonder dakloosheid, waarin mensenrechten worden nageleefd, iedereen gelijke kansen heeft op huisvesting, zorg en participatie in de samenleving.

Onze missie is duidelijk

Het voorkomen en uitbannen van dakloosheid in Den Haag tegen 2030. Dit betekent dat we ons inzetten voor het voorkomen van dakloosheid. Waar opvang nodig blijft, is deze kwalitatief hoogstaand en zeer kortdurend. Immers, dakloosheid kan alleen opgelost worden met een eigen thuis. Iedereen moet gelijkwaardige toegang hebben tot het recht op huisvesting en andere mensenrechten. Daar zetten we ons onvermoeibaar voor in.

Hoe we dit doen 

  • Collectieve belangenbehartiging: We beïnvloeden beleid, bestrijden stigma en bevorderen betekenisvolle participatie. Door dialoog, publieksacties en samenwerking met zowel lokale als landelijke partners. Lees verder
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning: We bieden laagdrempelige ondersteuning aan dakloze mensen, met informatie over rechten en ondersteuningsmogelijkheden. Lees verder. 
  • Innovatieve projecten: Door projecten laten we zien hoe het wel kan en krijgen we inzicht in de obstakels die dakloze mensen ondervinden op het gebied van huisvesting, zorg, werk en onderwijs. Lees verder.
  • Versterking van de stem van dakloze mensen: Door het organiseren van activiteiten, het creëren van inspraakmogelijkheden en het geven van trainingen zorgen we ervoor dat hun stemmen gehoord worden. Lees verder.
  • Bouwen van allianties: Ons werk kan niet alleen gedaan worden. Samenwerking en belangenbehartiging, lokaal en landelijk met gelijkgestemde organisaties is cruciaal om gezamenlijk een sterk front te vormen tegen dakloosheid. Lees verder.

Onze mensen

Onze mensen zetten zich iedere dag opnieuw in voor onze missie om dakloosheid uit te bannen.

Bekijk ook

Ons
bestuur

Ons bestuur houdt toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Ons bestuur stelt het beleid van Straat Consulaat op hoofdlijnen vast, ziet toe op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies.

Onze
jaarverslagen

We vinden het belangrijk je te laten weten wat er met donaties gebeurt. En welke resultaten we realiseren. Met foto’s en verhalen tonen we ieder jaar wat we hebben bereikt in onze missie om dakloosheid uit te bannen.

Doe mee

Word onderdeel van onze beweging. Of je nu tijd wilt doneren, je expertise wilt delen of ons financieel wilt steunen, jouw bijdrage maakt het verschil.

Samen bouwen we aan een toekomst waarin iedereen een plek heeft om thuis te noemen.

Je helpt ons op meer manieren dan je denkt