web analytics

Belangenbehartiging van dakloze mensen in Den Haag

Raad stemt in met tijdelijke opvang voormalig HagaZiekenhuis

Raad stemt in met tijdelijke opvang voormalig HagaZiekenhuis

Ondanks kritiek en protest van omwonenden gaat de gemeenteraad toch akkoord met de tijdelijke invulling van het voormalige HagaZiekenhuis. Het pand aan de Sportlaan is eind vorig jaar door de gemeente aangekocht en wordt de komende jaren gebruikt voor opvang van...

Wachtlijsten in de opvang voor dakloze mensen: een onzichtbare crisis

Wachtlijsten in de opvang voor dakloze mensen: een onzichtbare crisis

Wachtlijsten in de opvang voor dakloze mensen: een onzichtbare crisis In Den Haag en andere steden in Nederland kampen we met een zorgwekkend probleem dat vaak onzichtbaar blijft voor de meeste mensen: wachtlijsten in de opvang voor dakloze mensen. Veel mensen, en...

Ik
ben
dakloos

Zoek je hulp bij het vinden van een opvangplek? Of heb je vragen over zorg, welzijn, wonen, dagbesteding of financiën?

Ik
wil
ander beleid

Ga met ons in gesprek over de problematiek en oplossingen rondom dakloosheid. En ontdek wat jij kunt doen om dakloosheid uit te bannen! 

Ik
wil
helpen

Wil je geld doneren, vrijwilliger worden of als (zakelijke) partner een samenwerking, actie of project met ons opzetten?

ONZE GRONDGEDACHTE

Wonen is een mensenrecht in Nederland en er moet voldoende betaalbare huisvesting zijn voor iedereen!

In Den Haag zijn er jaarlijks tussen de 2000 en 3000 mensen die zich melden bij het daklozenloket.

Deze mensen worden lang niet allemaal geholpen. Er zijn namelijk niet genoeg opvangplekken. Ook heeft de overheid het opvangsysteem zo ingericht dat veel mensen niet binnen de opgestelde criteria vallen om een plek in de opvang te kunnen krijgen. Wij maken ons ernstig zorgen over de groei van hulpvragen die bij ons binnenkomen, zeker nu het leven zo veel duurder wordt en bijna 15% van de mensen in Den Haag leeft in armoede.

Kom in actie voor dakloze mensen in Den Haag

Jouw steun is onmisbaar. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een thuis heeft. Door ons te steunen, draag je bij aan het realiseren van beleid en acties die gericht zijn op het bieden van een thuis voor iedereen.

Wij strijden voor iedereen die dakloos is. Zonder onderscheid. 

Wij zetten ons in voor dakloze mensen in Den Haag. Dat doen we onder meer door te netwerken, te lobbyen en gesprekken te voeren met de gemeente Den Haag en hulpverlenende instanties. Bekijk hier met welke initiatieven we ons nog meer inzetten voor dakloze mensen.

Winteropvang

Einde winterkouderegeling (WKR) opvanglocatie vanaf 25 april 2024

De G4 heeft besloten de Winterkouderegeling weer te beëindigen met ingang van donderdagmorgen 25 april 2024. De locatie Rooseboomstraat gaat dus weer dicht.Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik...

Als je dakloosheid daadwerkelijk wilt oplossen, moet je beter gaan tellen!

Laatste nieuws

Duidelijke taal verbindt burger en overheid

Duidelijke taal verbindt burger en overheid

Overheidsorganisaties communiceren niet altijd even helder. Burgers begrijpen de teksten niet en reageren niet zoals verwacht. Onderzoekers van Hogeschool Windesheim vroegen burgers en professionals naar hun ervaringen en hoe het beter kan.