Een toekomst zonder dakloze jongeren

Nederland telt duizenden dakloze jongeren. Duizenden jongeren, met ieder een eigen verhaal, maar wel één overeenkomst: ze hebben een thuis nodig. Net als jij en ik.

Bij Straat Consulaat zetten we ons in om dakloosheid onder jongeren in Nederland te beëindigen. We geloven dat elke jongere het recht heeft op een waardig bestaan, met toegang tot een thuis en de middelen om aan hun toekomst te werken. Toegang tot onderwijs is daar erg belangrijk in.

Onze inzet: geen jongere zonder thuis

In een land zo welvarend als Nederland is het onacceptabel dat jongeren dakloos raken. Dit is een zeer snel groeiende groep jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Een groeiende crisis die we niet kunnen en willen negeren. Een thuis biedt niet alleen een dak boven het hoofd, maar ook een fundament om op te bouwen, te leren en te groeien.

Als je dakloosheid daadwerkelijk wilt oplossen, moet je beter gaan tellen. 

Wat we doen: actie voor verandering

We geloven in actie en concrete stappen om deze crisis aan te pakken:

  • Jongerendakloosheid prioriteren: we roepen op om jongerendakloosheid hoog op de politieke agenda te zetten. Het is tijd voor duidelijke doelen en afspraken. Op gemeenteniveau, maar ook nationaal. 
  • Kennis en inzicht vergroten: we werken aan het verzamelen en delen van betrouwbare informatie over jongerendakloosheid om effectief beleid te stimuleren en ondersteunen.
  • Stigmatisering stoppen: iedereen verdient respect en waardigheid, vooral dak- en thuisloze jongeren die vaak met vooroordelen te maken hebben.
  • Jongeren betrekken: beleid moet mét en voor jongeren gemaakt worden. Hun inbreng is essentieel voor duurzame oplossingen.

Samenwerking is de sleutel

We werken samen met ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en beleidsmakers aan het beëindigen van dakloosheid onder jongeren. Samen werken we aan radicale veranderingen in beleid en praktijk, altijd met de jongeren zelf in de hoofdrol.

Sluit je aan bij ons en de brede gemeenschap van mensen uit alle hoeken van het land die zich inzetten voor een toekomst zonder dakloze jongeren. Jouw steun, kennis en stem zijn cruciaal in deze strijd.

Contact

Heb je een vraag over onze inzet op het tegengaan van dakloosheid onder jongeren? Of zoek je contact om met ons samen te werken op dit onderwerp? Neem dan contact op met onze belangenbehartiger.

Joy Falkena

Belangenbehartiger

(+31) 06 – 51 55 00 91
joy@straatconsulaat.nl

Bekijk ook

Ik
ben
dakloos

Zoek je hulp bij het vinden van een opvangplek? Of heb je vragen over zorg, welzijn, wonen, dagbesteding of financiën?

Ik
wil 
helpen

Wil je geld doneren, vrijwilliger worden of als (zakelijke) partner een samenwerking, actie of project met ons opzetten?

Meer
over
ons werk

We behartigen de individuele en collectieve belangen van dakloze mensen in Den Haag en doen dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van (voormalig) dakloze mensen.