Een eigen thuis: de basis van alles

Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het is de basis voor stabiliteit, veiligheid, en een kans op een beter leven. Helaas is een eigen thuis niet voor iedereen vanzelfsprekend.

De crisis rondom wonen en dakloosheid vraagt om dringende aandacht en actie. En vergeet niet: Wonen is een mensenrecht!

Waarom wonen zo belangrijk is

Voor ons staat centraal: dakloosheid is altijd een woonprobleem. Voldoende woonplekken zijn cruciaal om dakloosheid uit te bannen. Dit principe vormt de kern van ons beleid en onze acties om iedereen een thuis te bieden.

Wij geloven in een toekomst waarin niemand zich zorgen hoeft te maken over een dak boven zijn hoofd. Waarin wonen een recht is en geen gunst.

Waarom wonen zo belangrijk is

Met nieuwe wetgeving en beleidsprogramma’s van het Rijk zoals “Een thuis voor iedereen” werken we aan een toekomst waarin wonen centraal staat in het dakloosheidsbeleid. Samen met de gemeente Den Haag en andere partijen werken we hard aan deze woonplannen.

  • Lokale en regionale acties: We ontwikkelen woonzorgvisies en werken aan een Woonvisie die dakloosheid verder helpt uitbannen. We willen dat dakloosheidsbeleid onderdeel wordt van een brede woonstrategie in Den Haag en de regio.
  • Samenwerking versterken: Door de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, en andere partners te versterken, zetten we ons in voor de realisatie van meer betaalbare woningen met voorrang voor de huisvesting van dakloze mensen.
  • Innovatieve oplossingen: We kijken naar creatieve oplossingen zoals het benutten van leegstand, het optoppen met extra woonlagen, woningdelen, kamerverhuur en het splitsen van grote woningen om meer woonruimte te creëren.
  • Voorkomen van huisuitzettingen: Vroegsignalering van betalingsachterstanden en het voorkomen van huisuitzettingen zijn essentieel in onze aanpak.
  • Betaalbaarheid waarborgen: We houden scherp in de gaten dat wonen betaalbaar blijft voor iedereen.

Maak het verschil: Werk samen voor wonen

Beleidsmakers en woningcorporaties spelen een cruciale rol in het vormgeven van de toekomst van onze steden en gemeenschappen. Jullie beslissingen en acties hebben de kracht om levens te veranderen en een einde te maken aan de wooncrisis die zoveel mensen treft. Door nu samen te werken, kunnen we een fundament leggen voor een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot betaalbaar en veilig wonen.

Sluit je aan bij onze missie en werk samen aan een toekomst waarin dakloosheid niet langer een woonprobleem is. Laten we samenwerken voor innovatieve, blijvende oplossingen die voor iedereen een thuis mogelijk maken.

Contact

Heb je een vraag over onze aanpak voor wonen? Of zoek je contact om met ons samen te werken op dit onderwerp? Neem dan contact op met onze belangenbehartiger.

Bekijk ook

Ik
ben
dakloos

Zoek je hulp bij het vinden van een opvangplek? Of heb je vragen over zorg, welzijn, wonen, dagbesteding of financiën?

Ik
wil 
helpen

Wil je geld doneren, vrijwilliger worden of als (zakelijke) partner een samenwerking, actie of project met ons opzetten?

Meer
over
ons werk

We behartigen de individuele en collectieve belangen van dakloze mensen in Den Haag en doen dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van (voormalig) dakloze mensen.