Ik wil ander beleid

We hebben je nodig! Bij Straat Consulaat zetten we ons in voor het uitbannen van dakloosheid in 2030, met een speciale focus op het voorkomen en oplossen van dakloosheid onder alle doelgroepen, inclusief jongeren.

Wij geloven dat iedereen recht heeft op een waardig bestaan en een thuis. Daarom bundelen we de krachten met ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, beleidsmakers, en partners uit alle hoeken van Nederland en daarbuiten. Samen maken we het verschil.

Onze focus voor beleidsverandering

Voorkomen van 
Dakloosheid

Voorkomen is beter dan genezen. Deze eenvoudige waarheid is onze leidraad in het aanpakken van dakloosheid. Het is beter én goedkoper om dakloosheid te voorkomen dan het plakken van pleisters.

Dakloosheid is een
Woonprobleem

Wonen is een mensenrecht! Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het is de basis voor stabiliteit, veiligheid, en een kans op een beter leven. Helaas is een eigen thuis niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Van opvang naar
Wonen

Iedereen verdient een thuis, niet slechts een tijdelijke schuilplaats. Tot iedereen een thuis heeft zetten we ons in voor toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige opvang voor dakloze mensen.

Rechten en perspectief voor 
dakloze EU-migranten

We zetten ons in voor een toekomst waarin elke EU-migrant toegang heeft tot fatsoenlijk werk, inkomen, huisvesting, en ondersteuning bij uitstroom uit dakloosheid. 

Dakloosheid onder
Jongeren

Dakloosheid onder jongeren heeft specifiek aandacht nodig vanwege een andere onderliggende dynamiek, oorzaken en oplossingen en het stijgend aantal dakloze jongeren.

Betekenisvolle participatie

Wij zijn ervan overtuigd dat effectief beleid om dakloosheid aan te pakken, alleen vorm kan krijgen door nauwe samenwerking met mensen met ervaringskennis en hun onafhankelijke belangenbehartigers. Wie kan immers beter verwoorden wat dakloosheid met een mens doet, en weten wat nodig is om uit die situatie te komen, dan mensen die zelf ervaren hebben wat het is om dakloos te zijn?

Landelijke samenwerkingen

We weten dat we dakloosheid alleen echt kunnen aanpakken als we goed samenwerken. Daarom werken we samen met partners, mensen die er zelf ervaring mee hebben, en iedereen die wil helpen om samen het beleid rond dakloosheid te verbeteren. Zowel in onze eigen stad als in heel Nederland. Dankzij deze samenwerkingen kunnen we bouwen aan oplossingen die echt iets veranderen voor mensen zonder thuis. Samen werken we aan een toekomst waarin niemand meer dakloos is.

Een bijdrage leveren?

In de strijd tegen dakloosheid werken we graag samen! Of je nu een beleidsmaker bent met de kracht om invloedrijke besluiten te nemen, of een samenwerkingspartner met waardevolle inzichten en middelen, samen hebben we de mogelijkheid om echte verandering te bewerkstelligen. Kom met ons in contact.

Bekijk ook

Ik
ben
dakloos

Zoek je hulp bij het vinden van een opvangplek? Of heb je vragen over zorg, welzijn, wonen, dagbesteding of financiën?

Ik
wil 
helpen

Wil je geld doneren, vrijwilliger worden of als (zakelijke) partner een samenwerking, actie of project met ons opzetten?

Meer
over
ons werk

We behartigen de individuele en collectieve belangen van dakloze mensen in Den Haag en doen dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van (voormalig) dakloze mensen.

Straatbakkie

Gratis voor dakloze mensen        ma t/m vr 10:00 - 17:00  Doneer een koffie

Onze barista’s en gastheren/-vrouwen zijn vrijwilligers met ervaringskennis en voelen een sterke band met onze bezoekers. Zij begrijpen de uitdagingen waarmee onze bezoekers geconfronteerd worden en willen hen een veilige en gastvrije plek bieden waar ze zich gehoord en begrepen voelen.