Voorkomen van dakloosheid

In Nederland is wonen een grondrecht en is het de plicht van de overheid om zorg te dragen voor voldoende betaalbare passende woningen. Helaas zien we dat dakloosheid een realiteit is voor velen.

Maar wat als we je vertellen dat het voorkomen van dakloosheid mogelijk is en dat de overheid aan zijn plichten kan voldoen?

Waarom preventie?

Voorkomen is beter dan genezen. Deze eenvoudige waarheid is onze leidraad in het aanpakken van dakloosheid. Het is beter én goedkoper om dakloosheid te voorkomen dan het plakken van pleisters. Door in te zetten op preventie kan de keten van gebeurtenissen die leidt tot dakloosheid doorbroken worden en zorgen we voor een toekomst waarin iedereen een thuis heeft.

Wat betekent preventie?

Preventie betekent actie ondernemen voordat het probleem zich voordoet. In het geval van dakloosheid betekent dit het implementeren van beleid, praktijken, en interventies die de kans verkleinen dat iemand zijn thuis verliest. Dit kan variëren van het bieden van voldoende betaalbare huisvesting en armoedebestrijding tot het ondersteunen van mensen in crisis.

  • Universele Preventie: maatregelen gericht op de héle bevolking. Wij zetten ons in voor een sterk armoedebeleid en het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen voor iedereen. Door de basisoorzaken van dakloosheid aan te pakken, kunnen we het risico voor iedereen verkleinen.
  • Upstream Preventie: maatregelen gericht op geïdentificeerde risicogroepen en risicofactoren. Als je weet wat de risicogroepen en -factoren zijn, bijvoorbeeld huiselijk geweld of het verlaten van een zorginstelling, kan er vroegtijdig ingegrepen worden en ondersteuning geboden worden.
  • Crisispreventie: maatregelen gericht op mensen die direct risico lopen om dakloos te raken.
    Het verlies van een woning kan met relatief simpele interventies voorkomen worden, bijvoorbeeld door betaalregelingen te treffen.
  • Noodpreventie: maatregelen gericht op mensen die al dakloos zijn.Dit is eigenlijk geen preventie, omdat de interventies geen dakloosheid voorkomen. Enkel voorkomt het dat iemand gedwongen wordt op straat te slapen, door bijvoorbeeld het bieden van noodopvang.
  • Herhaalpreventie: maatregelen gericht om mensen duurzaam uit dakloosheid te helpen. Door duurzame oplossingen zoals ‘Wonen Eerst’ en actieve hulp bij o.a. financiën aan te bieden, wordt voorkomen dat mensen herhaaldelijk dakloos raken.

Samen bouwen aan een toekomst zonder dakloosheid

We geloven in een toekomst waar iedereen een plek heeft om thuis te noemen. Door samen te werken, kennis te delen, en ons in te zetten voor preventie, kunnen we dakloosheid uitbannen. Sluit je aan bij onze missie en maak de verandering mogelijk.

Zet de eerste stap: voorkom dakloosheid samen

In de strijd tegen dakloosheid is jouw rol onmisbaar. Of je nu een beleidsmaker bent met de kracht om invloedrijke besluiten te nemen, of een samenwerkingspartner met waardevolle inzichten en middelen, samen hebben we de mogelijkheid om echte verandering te bewerkstelligen.

Sluit je vandaag nog bij ons aan om preventie van dakloosheid te prioriteren. Jouw expertise, visie en actie kunnen de toekomst vormgeven. Preventie van dakloosheid begint met de eerste stap die we vandaag zetten.

Contact

Heb je een vraag over het voorkomen van dakloosheid? Of zoek je contact om met ons samen te werken op dit onderwerp? Neem dan contact op met onze belangenbehartiger. 

Bekijk ook

Ik
ben
dakloos

Zoek je hulp bij het vinden van een opvangplek? Of heb je vragen over zorg, welzijn, wonen, dagbesteding of financiën?

Ik
wil 
helpen

Wil je geld doneren, vrijwilliger worden of als (zakelijke) partner een samenwerking, actie of project met ons opzetten?

Meer
over
ons werk

We behartigen de individuele en collectieve belangen van dakloze mensen in Den Haag en doen dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van (voormalig) dakloze mensen.