Rechten en perspectief voor dakloze EU-migranten

De rechten van EU-burgers respecteren en dakloosheid voorkomen. Dit staat centraal in ons werk op dit thema vanuit belangenbehartiging.

We zetten ons in voor een toekomst waarin elke EU-migrant toegang heeft tot fatsoenlijk werk, inkomen, huisvesting, en ondersteuning bij uitstroom uit dakloosheid. Samen werken we aan oplossingen die een waardig bestaan voor iedereen mogelijk maken.

Onze visie: gelijkwaardigheid en ondersteuning

Dakloosheid onder EU-migranten is niet alleen een zorg- of huisvestingsprobleem; het is een kwestie van het respecteren en naleven van mensenrechten. Ons doel is om een samenleving te creëren waarin iedereen, ongeacht afkomst, toegang heeft tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting, tot recht en ondersteuning en respect ontvangt.

Wij strijden voor iedereen die dakloos is.

 

Zonder onderscheid.

Onze inzet: preventie en uitstroom

  • Preventie: samen met collega organisaties in andere steden agenderen we het naleven van van arbeidsrechten  en toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting om dakloosheid bij EU-migranten te voorkomen.
  • Rechten: het waarborgen van de rechten van dakloze EU-migranten door pleiten voor en ondersteunen van laagdrempelige toegang tot recht.
  • Ondersteuning: we pleiten voor toegang tot opvang en zorg als mensen dakloos worden.

Onze oproep: samen sterker

We hebben al grote stappen gezet, maar er is nog veel werk aan de winkel. Beleidsmakers, samenwerkingspartners, en iedereen die betrokken is bij de zorg voor EU-migranten: jullie bijdrage is cruciaal. Sluit je aan bij onze inspanningen om dakloosheid onder EU-migranten niet alleen te voorkomen, maar ook actief op te lossen.

Laten we samenwerken om fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, huisvesting, en toegang tot opvang en ondersteuning te garanderen.

Contact

Heb je een vraag over rechten en perspectief voor EU-migranten? Of zoek je contact om met ons samen te werken op dit onderwerp? Neem dan contact op met onze belangenbehartiger.

Marlies Filbri

Directeur & belangenbehartiger

(+31) 06 – 43 83 35 90
marlies@straatconsulaat.nl

Bekijk ook

Ik
ben
dakloos

Zoek je hulp bij het vinden van een opvangplek? Of heb je vragen over zorg, welzijn, wonen, dagbesteding of financiën?

Ik
wil 
helpen

Wil je geld doneren, vrijwilliger worden of als (zakelijke) partner een samenwerking, actie of project met ons opzetten?

Meer
over
ons werk

We behartigen de individuele en collectieve belangen van dakloze mensen in Den Haag en doen dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van (voormalig) dakloze mensen.