Cliëntondersteuning

Bij Straat Consulaat weten we dat het leven onvoorspelbaar kan zijn. Je kunt onverwacht moeilijkheden tegenkomen, waardoor je dakloos wordt of dreigt te raken. Sinds 2018 heeft de gemeente ons gevraagd een belangrijke rol te spelen: we bieden steun aan mensen die geen thuis hebben of dat dreigen te verliezen.

Deze hulp noemen we onafhankelijke cliëntondersteuning, en het is een recht van iedere inwoner in Den Haag.

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Het is een essentiële service die mensen helpt hun weg te vinden in de complexe wereld van zorg en welzijn. Het betekent dat je ondersteuning krijgt van iemand die niet verbonden is aan je zorgaanbieders of aan overheidsinstanties zoals de gemeente. Het doel is om mensen te voorzien van de kennis en ondersteuning die nodig zijn om geïnformeerde keuzes te maken over hun persoonlijke situatie en beschikbare diensten.

Wat doet een cliëntondersteuner?

Een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt met iemand mee, helpt inzicht te krijgen in zijn of haar situatie en geeft daarbij zo nodig informatie en advies. Dit kan gaan om vragen op allerlei levensgebieden: meestal gaat dit over opvang, briefadres, inkomen en zorg.

  • Een cliëntondersteuner helpt bij het verduidelijken van de hulpvragen van de bezoeker, het vinden van passende hulp en ondersteuning, het voorbereiden op en voeren van het keukentafelgesprek.
  • Een cliëntondersteuner heeft actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en is op de hoogte van de voorzieningen in de buurt.
  • Cliëntondersteuning is onafhankelijk en gaat uit van het belang van de cliënt.
  • Cliëntondersteuning is er voor alle leeftijden
  • Een cliëntondersteuner biedt zelf geen zorg of langdurige hulp

De rol van Straat Consulaat

Bij Straat Consulaat zetten wij ons in voor laagdrempelige, outreachende ondersteuning. Onze vrijwilligers, die zelf ervaring hebben met dakloosheid, zijn getraind om contact te leggen en vertrouwen op te bouwen met onze doelgroep; dakloze mensen. Zij zijn niet alleen adviseurs, maar ook vertrouwenspersonen die de brug slaan tussen de deelnemers en een breed netwerk van hulpverlening en beleidsmakers.

Bij de onafhankelijke cliëntondersteuning hebben vrijwilligers een belangrijke rol. Zij geven informatie en advies vanuit hun eigen ervaring. Zij zijn een aanvulling op de proffesionele cliëntondersteuning door de inbreng van hun eigen ervaring.Ook kunnen zij de eenvoudige vragen beantwoorden of doorverwijzen. Als een ondersteuningsvraag ingewikkeld wordt neemt de proffesionele cliëntondersteuner dit van de vrijwilliger over.

Van ervaring naar beleid

Doordat we bij cliëntondersteuning ervaren waar onze bezoekers met hun vragen vaak tegenaan lopen kunnen we deze problemen doorgeven aan onze belangenbehartigers Zij kunnen het met de afdeling beleid van de gemeente  bespreken om dit beter te maken.

Ben je op zoek naar cliëntondersteuning?

Bezoek de pagina die voor jou van toepassing is:

Bekijk ook

Ik
ben
dakloos

Zoek je hulp bij het vinden van een opvangplek? Of heb je vragen over zorg, welzijn, wonen, dagbesteding of financiën?

Ik
wil 
helpen

Wil je geld doneren, vrijwilliger worden of als (zakelijke) partner een samenwerking, actie of project met ons opzetten?

Meer
over
ons werk

We behartigen de individuele en collectieve belangen van dakloze mensen in Den Haag en doen dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van (voormalig) dakloze mensen.