Belangenbehartiging

Bij Straat Consulaat zetten we ons in voor het uitbannen van dakloosheid in 2030, met een speciale focus op het voorkomen en oplossen van dakloosheid onder alle doelgroepen, inclusief jongeren. Wij geloven dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan.

De basis hiervan is een thuis. Daarom bundelen we de krachten met ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, beleidsmakers en partners in Den Haag, uit alle hoeken van Nederland en daarbuiten. Samen maken we het verschil.

Onze focus

Onze visie is helder: een samenleving waarin dakloosheid niet langer bestaat. Om dit te bereiken, werken we aan de volgende speerpunten:

  • Preventie: door in te zetten op preventie willen we de cyclus van dakloosheid doorbreken voordat deze begint. Dit doen we door vroegtijdige interventies en ondersteuning, gericht op het identificeren en aanpakken van risicofactoren.
  • Wonen: duurzame woonoplossingen vinden en ondersteunen. Het recht op wonen is een fundament voor preventie en uitbannen van dakloosheid. Het is een fundamenteel recht en de basis van herstel en integratie.
  • Opvang: zorgen voor toegankelijke en kwalitatieve opvang, met het uiteindelijke doel van directe herhuisvesting.
  • Betekenisvolle participatie: mensen met ervaring mobiliseren en activeren om hun stem te laten horen. Je kan geen beleid maken zonder de mensen erbij te betrekken die hier ervaring mee hebben.

Specifieke doelgroepen

In onze belangenbehartiging richten we ons op iedereen. Daarnaast zijn er twee groepen waar we ons nog specifiek op richten. Redenen daarvoor zijn: dit zijn groepen die zichtbaar steeds groter worden en waar specifiek beleid en wetgeving voor geldt.

Jongeren: We zien de hobbels op de weg naar volwassenheid die jongeren tegenkomen, vooral wanneer ze gevaar lopen dakloos te worden. Het is essentieel dat beleidsmakers luisteren en handelen naar de behoeften van jongeren. We werken hard om ervoor te zorgen dat beleid niet alleen acute noden aanpakt, maar vooral ook jongeren helpt zelfstandig en volwassen te worden met toegang tot passende huisvesting, financiële bestaanszekerheid, onderwijs en werkgelegenheid.

EU-migranten: navigeren door een complex landschap van juridische en sociale uitdagingen. Een deel van de EU migranten die hier komen, komen om te werken in onze tuin- en landbouw, distributiecentra en andere laaggeschoolde banen. Ze hebben weinig rechten en kunnen van de ene op de andere dag letterlijk op straat staan. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat beleid hun rechten erkent en gelijke toegang biedt tot ondersteuning en diensten. Het is cruciaal dat EU-migranten worden gezien en behandeld als integrale leden van onze gemeenschap, met volledige rechten op integratie en participatie.

Zo werken we

  • We verzamelen signalen uit onze achterban en verkennen samen oplossingsrichtingen.
  • We beïnvloeden lokale en landelijke wet- en regelgeving om structurele veranderingen te bewerkstelligen.
  • We bevorderen de medezeggenschap van mensen met ervaringskennis in besluitvormingsprocessen.
  • We stimuleren een realistische beeldvorming van dak- en thuisloze mensen, met een focus op empowerment en destigmatisering.

Samen sterk

Straat Consulaat staat op de voorgrond van belangenbehartiging met een duidelijke missie: het transformeren van beleid op zowel lokaal als landelijk niveau om dak- en thuisloosheid aan te pakken. Wij opereren onafhankelijk, gedreven door de overtuiging dat verandering mogelijk is door directe actie en invloedrijke belangenbehartiging. Onze kracht ligt in de samenwerking met individuen en organisaties die onze visie delen en samen met ons willen werken aan een duurzame toekomst.

Samen zetten we ons in voor een toekomst waarin dakloosheid niet langer bestaat. Sluit je aan bij Straat Consulaat en draag bij aan een wereld waarin iedereen een thuis heeft.

Contact

Heb je een vraag over ons werk als belangenbehartigers? Of zoek je contact om met ons samen te werken? Neem dan contact op met onze belangenbehartiger.

Joy Falkena

Belangenbehartiger

(+31) 06 – 51 55 00 91
joy@straatconsulaat.nl

Bekijk ook

Ik
ben
dakloos

Zoek je hulp bij het vinden van een opvangplek? Of heb je vragen over zorg, welzijn, wonen, dagbesteding of financiën?

Ik
wil 
helpen

Wil je geld doneren, vrijwilliger worden of als (zakelijke) partner een samenwerking, actie of project met ons opzetten?

Meer
over
ons werk

We behartigen de individuele en collectieve belangen van dakloze mensen in Den Haag en doen dit nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van (voormalig) dakloze mensen.