Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en kenniscentrum Divosa hebben gezamenlijk een plan gemaakt om de schuldhulp in Nederland te verbeteren.

Het plan ‘Elementen van Basisdienstverlening’ gaat gemeenten praktische richtlijnen en handvatten bieden om effectieve en toegankelijke hulp te bieden aan mensen met problematische schulden. Met veel van deze elementen kunnen gemeenten meteen aan de slag en anderen vragen nog uitzoekwerk. Daarnaast stelt het Rijk vanaf 2024 structureel € 40 miljoen extra beschikbaar voor onder andere de dienstverlening van gemeenten.

De ‘Elementen van Basisdienstverlening’ benadrukt de noodzaak om de hulp aan mensen met schulden op een gestructureerde manier vorm te geven. Onder deze elementen vallen onder andere een registratiesysteem waardoor verschillende hulpverleners beter kunnen samenwerken. Ook het standaard aanbieden van een saneringskrediet met aflostermijn van 18 maanden en het bieden van voldoende nazorg zijn onderdeel van de basisdienstverlening. Zo moet er bijvoorbeeld altijd persoonlijk contact worden opgenomen als iemand na een schuldhulptraject een terugval heeft en wederom ernstige schulden dreigt op te bouwen.

Lees het volledige artikel op de website van de Rijksoverheid.nl:

Kabinet en gemeenten maken plan voor verbeteren schuldhulp

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!