Hoewel alle partijen een einde willen aan dakloosheid, is het de vraag of het wel lukt om dit voor 2030 gedaan te krijgen, zoals in een recente EU-verklaring is afgesproken. In hun verkiezingsprogramma’s worden veel partijen nog weinig concreet over hun plannen om alle dak- en thuislozen onderdak te geven. Het is volgens Judith Fischer van SamenThuis2030 wel al hoopvol dat partijen het “laaghangend fruit” plukken, maar “de hoe-vraag is niet heel eenduidig beantwoord”, vindt zij.

Het demissionaire kabinet stelde zichzelf al als doel om de dakloosheid voor 2030 op te lossen. EU-landen hebben zich in 2021 achter dit doel geschaard, met de ondertekening van de Lissabon-verklaring. Maar het lijkt tot nu toe nog ver weg. Een nieuw kabinet zal dus op zijn minst door moeten met het huidige beleid om dat doel te halen.

Partijen spreken in hun verkiezingsprogramma’s vooral ambities uit. “Je hebt een huis nodig om je leven op te kunnen bouwen. We willen dat dakloze mensen een flexwoning kunnen krijgen en houden de doelstelling van nul daklozen in 2030 vast. We bieden hen passende hulp en ondersteuning”, schrijft de VVD. “Het is onacceptabel dat mensen onvrijwillig dak- en thuisloos zijn”, vindt GroenLinks-PvdA. “Het recht op een woning wordt de basis van ons beleid.” De linkse combinatie noemt daarvoor een reeks maatregelen: ze wil “kwalitatieve en toegankelijke opvang” blijven garanderen en fors investeren in de bouw van basiswoningen, die worden toegewezen aan mensen die dakloos raken.

Lees het volledige artikel op de website van welingelichte kringen:

Partijen willen einde dakloosheid, vraag is of dat op tijd lukt

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!