web analytics

Categorie: Armoede

Honderden arme gezinnen krijgen 150 euro extra per maand, wat gaan ze ermee doen?

In Zaanstad, Tilburg en Amsterdam krijgen 600 huishoudens met een bijstandsuitkering gedurende twee jaar maandelijks 150 euro extra, zonder voorwaarden. ‘Gewoon geld geven’ heet het project van het Kansfonds, dat grotendeels wordt gefinancierd door de Postcodeloterij. De deelnemers in Zaanstad hebben inmiddels hun eerste toelage ontvangen.

Lees verder

Rekenen aan de betaalbaarheid van basisinkomen

De afgelopen maanden is gewerkt aan en overzicht betreffende de financierbaarheid van basisinkomen. Er is zowel gerekend aan een variant met en strikt individueel basisinkomen, als aan een variant met een wooncomponent. De mogelijke financiering is voor 85 % expliciet aangegeven, de resterende 15 % is makkelijk te vinden als enkele PM posten worden aangepakt.

Lees verder

Daling bijstandsbestand stagneert ondanks aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt

Ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en een nauwelijks toenemende werkloosheid, is de al voor de coronaperiode ingezette daling van het bijstandsbestand in 2023 gestagneerd. Hoewel in grotere steden nog steeds sprake was van een daling met 1%, steeg het bestand in gemeenten met minder dan 50 duizend inwoners met 0,6%. Landelijk gezien was sprake van van een daling van 0,5%. In 2022 was dit nog 6,7%.

Lees verder

Arnhem wil schulden van gezinnen in armste wijk van Nederland kwijtschelden: ‘Geldzorgen houden alles tegen’

Geen deurwaarder meer en geen stapels rekeningen. Arnhem wil de schulden kwijtschelden van veertig tot zestig gezinnen in Immerloo II, de armste wijk van Nederland. Als experiment. Nooit eerder koos een gemeente hiervoor. ,,,We kunnen kinderen wel een Gelrepas geven om te sporten, maar we kunnen pas echt het verschil maken door de geldzorgen van hun ouders weg te nemen”, zegt wethouder Mark Lauriks.

Lees verder

Rode Kruis: aantal Nederlanders in voedselnood niet afgenomen

Alle maatregelen ten spijt, is de groep mensen in Nederland die niet of onvoldoende te eten heeft de afgelopen twee jaar niet kleiner geworden. Dat concludeert het Rode Kruis uit onderzoek dat de hulporganisatie liet doen door Ipsos I&O. Hierin zegt 9 procent van de ondervraagden weleens te weinig eten te hebben. Dat is evenveel als bij het vorige onderzoek uit 2021.

Lees verder

Humanitas start petitie ‘Stop de schuldenindustrie’

Het aantal huishoudens met problematische schulden is gestegen tot een recordaantal van ruim 726.000. Dit ondanks alle aandacht en aangedragen oplossingen. Als grootste vrijwilligersorganisatie voor vrijwillige schuldhulp wil Vereniging Humanitas een krachtig maatschappelijk signaal afgeven aan de politiek. Daarom is de organisatie de petitie ‘Stop de schuldenindustrie’ gestart.

Lees verder

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in de Eerste Kamer heeft nu kenbaar gemaakt dat zij voornemens zijn om tegen dit wetsvoorstel te stemmen. Aannames dat BBB de AOW wil ontkoppelen van het minimumloon kloppen niet. Met deze stemverklaring leggen we uit waarom BBB dit standpunt heeft ingenomen.

Lees verder
Bezig met laden

Straatwijzer online

Agenda

Wekelijkse nieuwsupdates