foto: Eveline van Egdom.

Voor mensen zonder vast woonadres maar met een briefadres, geldt in beginsel een lage beslagvrije voet. Wanneer inzage wordt gegeven in de leefsituatie en bronnen van inkomen is er recht op een ‘normale’ beslagvrije voet. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het UWV heeft nagelaten om uit zichzelf te beoordelen of betrokkene in aanmerking kon komen voor een hogere beslagvrije voet.

Geen vast woonadres

Voor debiteuren zonder vast woonadres in Nederland geldt een afwijkende beslagvrije voet. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

  • in de Basisregistratie personen (BRP) geregistreerd staan als “vertrokken onbekend waarheen”;
  • briefadres (dak- en thuislozen);
  • vaste woon- of verblijfplaats buiten Nederland (wordt in dit artikel verder niet behandeld).

De beslagvrije voet bedraagt dan slechts 47,5% van de echtparennorm (per 1 januari 2024: € 871,17).

Lees het complete artikel op de website van schuldinfo.nl:

UWV hanteert te lage beslagvrije voet bij dak- en thuislozen

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!