web analytics

Categorie: In de media


Wat lezen we in de media?

De problematiek van daklozen en thuislozen in Nederland komt veelvuldig onder aandacht in landelijke- en lokale media. Wij verzamelen relevante nieuwsberichten op dit gebied om onze lezers een breed beeld te geven over de huidige stand van zaken in Den Haag en daarbuiten.

{Opinie} Stop de verkoop van sociale huurwoningen

De auteur, Zeno Winkels, directeur van de Woonbond, benadrukt de ernstige wooncrisis in Nederland, waar woningzoekenden geconfronteerd worden met wachttijden van meer dan tien jaar. Hij vindt dit onacceptabel en roept op om sociale huurwoningen centraal te stellen in de verkiezingscampagnes.

Lees verder

Eigen daklozen eerst! Een opinie vanuit de Pauluskerk in Rotterdam

In een recent artikel van het AD Rotterdams Dagblad werd de schrijnende kwestie van dakloosheid benadrukt. Het nieuwe beleid van de gemeente om deze crisis aan te pakken, wordt echter ernstig betwijfeld door Martijn van Leerdam en Lex Bezemer van de Pauluskerk Rotterdam. Hoewel enkele bestaande projecten voor daklozen worden uitgebreid, is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat. Het streven van de overheid om dakloosheid tegen 2030 uit te bannen lijkt onrealistisch, vooral gezien de ontoereikende financiële middelen die de gemeente ter beschikking stelt.

Lees verder

Kamer houdt veel belangrijke onderwerpen op politieke agenda

In de politieke arena wordt de Tweede Kamer geprezen voor haar toewijding aan cruciale kwesties, ondanks enkele controverses die de revue passeren. Opvallend is dat dossiers binnen het sociaal domein niet als ‘verdeeldheid zaaiend’ worden bestempeld. Dit betekent dat de behandeling van onderwerpen zoals de energietoeslag en het tussenrapport van de commissie sociaal minimum onverminderd doorgaat.

Lees verder

Enthousiasme over Haagse aanpak van dakloosheid, maar nog veel vraagtekens over uitvoering

In Den Haag is er veel enthousiasme voor de plannen om dakloosheid aan te pakken. De plannen focussen op preventie en huisvesting, in plaats van alleen opvang. De commissie Samenleving is enthousiast over de verschuiving van zorg naar huisvesting. Wel zijn er zorgen over de uitvoering van de plannen. Het woningtekort is immers niet zomaar opgelost.

Lees verder
Bezig met laden

Straatwijzer online

Nieuwsberichten per categorie

Agenda

Wekelijkse nieuwsupdates