Hulpmiddel om uw weg te vinden binnen de hulpverlening in Den Haag bij (dreigende) dakloosheid.

Laatste update:  20-11-2023

Dakloos in Den Haag . . . en dan?

Als je dakloos raakt, moet je veel regelen. Geld, een slaapplaats, eten. Misschien heb je een dokter nodig of een advocaat. Je moet je administratie op orde krijgen. Misschien heb je schulden. Misschien heb je een verslaving. En hoe vind je een nieuwe woning? In deze online Straatwijzer wordt informatie gegeven over de mogelijkheden die er zijn voor mensen die in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang. Door het daklozenloket wordt je geïnformeerd en doorverwezen naar bijvoorbeeld noodopvang.

Voor EU-migranten en ongedocumenteerden zijn er andere mogelijkheden. Voor hen hebben we informatie hier opgenomen in een apart hoofdstuk.

Er komt veel op je af, terwijl je misschien in de war bent of probeert te overleven na een traumatische gebeurtenis. Dakloos raken is op zich al traumatisch. Je kunt hulp en advies gebruiken. Daarom hebben mensen die net als jij ook dakloos zijn of zijn geweest, deze Straatwijzer voor jou samengesteld. Zo zie jij waar je terecht kunt.

Het Straat Consulaat is een belangenorganisatie voor en door daklozen mensen en cliënten in de maatschappelijke opvang.
Heb je ondersteuning nodig om je weg te vinden naar de juiste hulp kom dan naar een van onze spreekuren of neem contact op met: 070-7808780.
Straat Consulaat en haar vrijwilligers van De Achterban behartigen de belangen van dak- en thuislozen en druggebruikers in Den Haag

Dakloos in Zoetermeer . . . en dan?

Daklozenpunt Zoetermeer.
Raak je dak- of thuisloos in Zoetermeer, dan kan je in Zoetermeer naar het daklozenpunt. Je maakt hiervoor een afspraak met een medewerker. Dit kan digitaal of je kan langs gaan bij het Zuidwaarts 9 (Naast de ANWB- winkel).

Het daklozenpunt kan je verder op weg helpen met:

  • Informatie en advies;
  • Registreren en verwijzen naar het daklozenloket in Den Haag;
  • Helpen met praktische zaken, bijvoorbeeld bij Woonnet;
  • Verwijzen naar de juiste hulporganisaties;
  • Helpen met het aanvragen van een briefadres.

Afspraak maken kan bij het digitaal Zoetermeer -Daklozenpunt.

Afspraak maken? klik hier!

of bellen met 14079
Op werkdagen geopend van 8.30 – 16.30 uur
Adres Zuidwaarts 9, 2711 HA, Zoetermeer
Bron: Daklozenpunt | Gemeente Zoetermeer

daklozenpunt zoetermeer

Stappenplan

​Als je dakloos raakt, moet je veel regelen. Geld, een slaapplaats, eten. Misschien heb je een dokter nodig of een advocaat. Je moet je administratie op orde krijgen. Misschien heb je schulden. Misschien heb je een verslaving. En hoe vind je een nieuwe woning? Op deze pagina geven we tips over de eerste stappen die je kan nemen als je dakloos wordt en bespreken we een aantal basisstappen. Meer informatie en interessante adressen vind je in de Straatwijzer.

Je kan in je eigen netwerk verblijven?

Mogelijk kan je het eerst in je eigen netwerk bij familie, vrienden en kennissen verblijven. Schrijf je daar in met een inschrijf-, of briefadres. Een bijstandsuitkering aanvragen gaat digitaal. Je hebt hiervoor een inschrijfadres nodig en een DigiD (op een briefadres kan je geen bijstandsuitkering aanvragen).

I. Ga naar het daklozenloket

Kan je niet (meer) in je netwerk terecht, meld je dan bij het Daklozenloket Fruitweg 17. Maandag tot en met vrijdag is er een Inloopspreekuur. Klik de link Daklozenloket voor actuele tijden.  Kom op tijd want het is er vaak druk en de wachttijd is dan lang.

In gesprek

Bij het daklozenloket ga je in gesprek met twee medewerkers. In dit gesprek worden briefadres en uitkering besproken en gekeken of je in aanmerking komt voor de Noodopvang. Als je toegang krijgt tot de opvang, ontvang je een zorgpas. Het kan ook zijn dat er een vervolgafspraak wordt gemaakt voor maatschappelijke ondersteuning. De medewerker van SZW kan samen met jou bekijken of er een aanvraag voor een daklozenuitkering gedaan moet worden, of dat er wellicht een andere oplossing of andere weg is voor problemen met het inkomen.

Het JIT

Ben je tussen de 12 en 27 jaar dan kan je je ook melden bij het JIT
JIT Noord: Hobbemastraat 67 tel. 070 302 80 05
JIT Zuid: Soesterbergstraat 127 tel. 070 336 47 10

Extra ondersteuning

Een gesprek bij het daklozenloket kan met ondersteuning van één van onze vrijwilligers van de onafhankelijk cliëntondersteuning. Neem hiervoor contact op met het Straat Consulaat 070-7808780

II. Vraag een ziektekostenverzekering aan

Vraag direct een ziektekostenverzekering aan. Als je dat niet binnen 3 maanden doet dan krijgt je elk kwartaal een boete van 410,00 euro. Dus direct aanmelden voor de basisverzekering. Krijg je een uitkering dan heb je recht op de goedkopere collectieve zorgverzekering van Menzis of VGZ

III. Zorgtoeslag aanvragen

Is het DigiD geactiveerd vraag dan zorgtoeslag aan op mijn toeslagen.nl. In de regel duurt het regelen van de toeslag van de aanvraag tot eerste betaling 6 tot 8 weken. Een DigiD code aanvragen kan alleen op internet. Straat Consulaat kan je daarbij ondersteunen. De activeringscode wordt binnen 5 dagen per post op het ingeschreven briefadres toegezonden.

VI. Inschrijven bij Woonnet-Haaglanden

Als je nog niet ingeschreven bent schrijf je dan in bij www.woonnet-haaglanden.nl De inschrijving kost 12,50 euro per jaar. Via woonnet-haaglanden.nl reageer je op betaalbare woningen in Den Haag. De wachtlijst is lang en reageer regelmatig om na verloop van tijd kans te maken op een betaalbare woning. Tip informeer ook in je netwerk of mensen nog een woonruimte weten. Een andere optie is anti-kraak-wonen. Meer informatie hierover vind je in de woonwijzer.

VII. Schulden

Bij schulden meldt je aan bij de schuldhulpverlening van de gemeente Den Haag. Daar krijg je de ondersteuning die je nodig hebt.


Stappenplan inschrijven BRP op briefadres

Op de website van de Rijksdienst voor identiteitsgegevens is een PDF document beschikbaar met uitgebreide informatie voor het inschrijven met een briefadres.
We verwijzen naar deze website omdat de info in de loop der tijd aangepast kan worden.

Zoek op website rvig.nl

Melden - Waar ga je eerst heen?

Daklozenloket

Als je dakloos bent ga je voor hulp naar het daklozenloket. Het adres is Fruitweg 17 2525 KE Den Haag.

Inloopspreekuur Daklozenloket: ma t/m vrij 09.00 – 13.00
Maandag tot en met vrijdag heeft het daklozenloket een inloopspreekuur van 09.00-13.00 uur. Na binnenkomst ga je in gesprek met een medewerkers van OCW en SZW. Je bespreekt hier de problemen waar je hulp voor nodig hebt zoals opvang, een daklozenuitkering en een briefadres.
Locatie gegevens Daklozenloket

Het Daklozenloket biedt

Toeleiding naar zorg en hulp, o.a. verwijzing naar noodopvang. Ook voor jongeren en gezinnen.
Als het daklozenloket beoordeelt dat je geen recht hebt op noodopvang vraag dan om een schriftelijke toelichting (beschikking). Als je het daar niet mee eens bent kan je onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen via Straat Consulaat.

Het Daklozenloket biedt daarnaast algemene informatie over zorg en hulp zodat mensen die dakloos zijn op een juiste manier worden doorverwezen. Het kan ook zijn dat er een vervolgafspraak wordt gemaakt voor maatschappelijke ondersteuning. De medewerker van SZW kan samen met jou bekijken of er een aanvraag voor een uitkering gedaan moet worden, of dat er wellicht een andere oplossing of andere weg is voor problemen met het inkomen.

Tip: Wees op tijd bij het daklozenloket want het is er druk! En neem een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort of rijbewijs).

Algemeen telefoonnummer van het Daklozenloket:
070 – 3537291 (ma t/m vrij 09.00 – 13.00)
Klantenservice SZW:
070 – 3537500 (ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur).
Bijstand consulenten SZW:
Telefonisch spreekuur elke werkdag van 9.00 – 10.00 uur.

gebouw daklozenloket fruitweg 17 den haag

Voor Jongeren

Ben je dakloos en tussen de 18 en 27 jaar; meld je dan eerst bij het daklozenloket.
Fruitweg 17 in Den Haag. 

Algemeen nummer: 070 – 3537291 (ma t/m vrij 09.00 – 17.00)

Inloopspreekuur Daklozenloket: ma t/m vrij 09.00 – 13.00
Maandag tot en met vrijdag heeft het daklozenloket een inloopspreekuur van 09.00-13.00 uur.

Voor algemene uitleg Daklozenloket zie kopje ‘Melden – waar ga je eerst heen?’.


Het Jeugd Interventie Team (JIT)

Neem als jongere ook contact op met het JIT. Zij bieden ambulante hulpverlening. Na de kennismaking helpt een persoonlijk begeleider bij het maken van een plan. Je krijgt hulp bij het regelen van allerlei praktische zaken zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een zorgverzekering etc. Ook kan de JIT begeleider je aanmelden voor andere hulp zoals hulp bij het aanpakken van een verslaving of aanmelden voor begeleid wonen.

Adres en openingstijden

JIT Noord: Hobbemastraat 67,
T: 070 – 3028005
W www.hetjit.nl
Ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uur

Ondersteuning bij het vinden van hulp

Soms is de weg vinden naar de juiste hulp lastig en heb je behoefte aan ondersteuning. Straat Consulaat biedt dit met ervaringsdeskundige vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die zelf ook ervaring hebben met dak- en thuisloosheid en de weg binnen de hulpverlening kennen. De vrijwilligers helpen mee op het spreekuur en kunnen bijvoorbeeld mee naar een gesprek op het daklozenloket. Ook ondersteunen ze om jouw vragen te verduidelijken of kunnen informatie en advies geven.

De spreekuren bij het Straat Consulaat voor de volwassenen:
Maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 – 15.00 uur
Torenstraat 35A, 2513 BN Den Haag
T: 070-7808780

De spreekuren voor jongeren:
Maandag- tot en met vrijdagmiddag bij het Jongeren Informatie Punt Den Haag op afspraak via www.jiphaaglanden.nl
of neem contact op met Jeroen van Es (cliëntondersteuning jongeren) 06-43438445

JIP Den Haag
Paviljoensgracht 33
T 070 205 3500
T Straat Consulaat: 06 43438445
W: www.straatconsulaat.nl/jongerenopdrift

Slapen - Waar vind je een bed?

Aanmelden voor de noodopvang gaat altijd via het daklozenloket. De opvang kan vol zitten. Zij weten of er nog ergens een plekje is of dat je op een wachtlijst komt te staan. Ga hiervoor naar het Daklozenloket (zie het vorige hoofdstuk: melden). Het adres van de opvang krijg je bij het Daklozenloket.

Winterkouderegeling
Zodra het onder 0 graden wordt, zal de winterkouderegeling ingaan. Waar en wanneer je terecht kan, zal via posters bekend worden gemaakt. Deze hangen bij de dagopvang, bij het Straat Consulaat en de soepbus. De opvang is voor iedereen toegankelijk! Kijk voor het laatste nieuws gedurende de winter bij Winteropvang Den Haag

Noodopvang voor jongeren (18-23 jaar)

W: www.legerdesheils.nl/noordwest

Er is een aparte noodopvang voor jongens en meiden bij het Leger des Heils. Voor een plek in de opvang ga je langs het daklozenloket, zij weten of er een plekje voor je is. Als de opvang voor jongens en meiden vol zit, wordt er gekeken of er ergens anders een plek voor je beschikbaar is. Het adres van de opvang krijg je bij het Daklozenloket. Locatie gegevens Daklozenloket

Biedt: 24 uursopvang, voor jongeren van 18 t/m 23 jaar. Jongens en meiden worden apart opgevangen. In de opvang kan je eten, slapen, douchen en je was doen. Daarnaast wordt er aangemoedigd om een zinvolle dagbesteding te hebben. Het Leger des Heils biedt ook persoonlijke begeleiding. Jongeren kunnen dan samen met hun begeleider aan de slag met bijvoorbeeld financiën, studie en huisvesting. De focus van de opvang ligt op veiligheid, structuur, rust en snelle doorstroom. Ook zitten er misschien kleine kosten verbonden aan je verblijf. Hierover zal je in de opvang geïnformeerd worden.

Ook bestaat er een checklist voor als je dakloos wordt. Kijk hiervoor op stappenplan of op jiphaaglanden.nl

 

Opslagruimte voor je dagelijkse spullen

Aanmelden:
Even telefonisch navragen bij de onderstaande locatie of er plek is. De kluizen zijn meestal bezet, maar er is een wachtlijst waar je je op kan laten plaatsen. Als er plek is wordt je gewaarschuwd.

Locatie kluizen:
Werkplaats Zinkwerf 5
T: 088 – 3582530

Allsafe: Kerketuinenweg 2 – 4 opslag vanaf 1,40 per week

Toiletvoorzieningen in Den Haag

Voor mensen met hoge nood is er een app waarmee je kan zien waar je naar het toilet kan:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.hogenood

Uitkeringen en Briefadres

Een briefadres is belangrijk omdat je verplicht ben om een zorgverzekering af te sluiten. Indien je geen briefadres kunt vinden in je eigen netwerk kan je deze bij het daklozenloket aanvragen.

Indien je in het verleden lang genoeg gewerkt hebt kan je een WW-uitkering krijgen via het UWV. Als je hier geen recht op hebt kan je een bijstandsuitkering aanvragen. Als je op straat leeft of in de opvang verblijft krijg je een daklozenuitkering. Deze is lager dan een gewone bijstandsuitkering omdat je geen vaste lasten zoals huur hebt.
Tip! Op het moment dat je briefadres en uitkering zijn opgestart vergeet dan niet om ook een zorgverzekering af te sluiten. Je consulent van de gemeente kan je hier goed bij helpen.

SZW / Daklozenuitkering
Fruitweg 17 (bij het Daklozenloket)
T:  070 – 3537500 Klantenservice.
W: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/contact-met-szw.htm
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur.

SZW / Bijstandsuitkering
Het aanvragen van een reguliere bijstandsuitkering gaat digitaal. Je hebt hiervoor een inschrijving (woonadres) nodig in het GBA. En een DigiD code. Als je hulp nodig hebt bij het doen van een aanvraag, ga dan naar de SZW internetzuilen bij de stadsdeelkantoren Centrum, Laak of Escamp. De medewerkers van SZW kunnen je helpen bij het invullen van digitale aanvragen.
-Centrum, Spui 70 (Stadhuis),
-Laak, Slachthuisplein 25 en
-Escamp, Leyweg 813
Openingstijden: ma t/m vrij 8.30 – 14.00 uur.

UWV Den Haag Leeghwaterplein 1
T: 088 898 9294
W: www.uwv.nl
Biedt: uitkeringen bij: werkloosheid (WW), ziekte (Ziektewet), arbeidsongeschiktheid (WAO, WIA, Wajong, IVA, zwangerschap, adoptie en pleegzorg (WAZO).
Tip: houd je Burgerservicenummer bij de hand.
Openingstijden: ma t/m vrij 8.00-17.00 uur alleen op afspraak.

Geld verdienen?

Haags Straatnieuws
W: http://www.haagsstraatnieuws.nl
T: 06 – 45758844
E: coordinatorstraatnieuws@gmail.com
Biedt: zelfstandige verkoop van kranten, elke 3 weken een nieuwe editie.
Vereist: Straatnieuwspas verkrijgbaar via: Coördinator Den Haag: Lilian van Herpen

Spreekuur en intake:
Kessler Stichting Delagoastraat 60 (ingang noodopvang):
W: Kessler Stichting Delagostraat 60
di 10.00 – 11.00 uur.

Leger des Heils
Wagenstraat 102 (dagopvang):
W: https://www.legerdesheils.nl/
do 9.00 – 11.00 uur.
Meenemen: bewijs van inschrijving bij de gemeente of Kessler of Leger des Heils en geldig legitimatiebewijs.
Tevens info over inkomen, huisvesting, verblijf(status) in Nederland en hulpverlening.

Distributieadressen:
Kessler Stichting (Pakkie Deftig)
De la Reyweg 530): ma t/m vrij 9.00 – 11.00 uur.
W: https://www.kesslerstichting.nl/pakkie-deftig

Leger des Heils:
ma t/m zo 9.00 – 11.30 uur en 15.30 – 20.30 uur.

Schroeder Kringloop winkels
Zilverstraat 40
W: www.schroeder.nl
T: 070 – 3300222
Open: ma t/m vrij van 8.00 – 17.00 uur


Dagloonprojecten

Werkproject Reakt
Aanmelden kan telefonisch: 088 – 3582530
of via https://www.reakt.nl/wat-wij-doen/dagactivering met het aanmeldingsformulier.
Biedt werk: sorteren, wassen, strijken van 2de hands kleding en demontage oude computers. Demonteren, eenvoudig productiewerk, koken voor de deelnemers, schoonmaken van het pand en de directe omgeving.
Eis: Vooraf bellen voor afspraak en intake. Aanmelden bijvoorbeeld via Palier of Parnassia Bavo Groep en ingeschreven staan bij het daklozenloket, voor veelplegers en gebruikers met psychiatrische problematiek.

Schroeder van der Kolk
Zilverstraat 40
W: www.schroeder.nl
T: 070 – 3300222
Open: ma t/m vrij van 8.00 – 17.00 uur
Biedt: voorsortering en reparatieprojecten voor haar kringloopwinkels, logistieke werkzaamheden, techniek, hout en meubel-opknapwerkzaamheden, productiewerkzaamheden.

Leger des Heils 50/50 workcenter:
Binckhorstlaan 287
W: https://www.legerdesheils.nl/participatie
T: 070 311 55 40
Open: ma t/m vrij van 08.00 – 16.30
Biedt: dagbesteding / werkzaamheden; fietsenwerkplaats, kleding sorteren, koffie corner, productiewerk, wassen etc.

Administratie & juridische zaken

Advies & Informatiebalie SZW
T: 070 – 3537500 of 14070 (Centraal tel.nr. Gem. Den Haag) ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uur
Stadsdeelkantoren Spui, Laak en Escamp ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur.
Biedt: financieel, juridisch advies en hulp bij aanvragen van diverse voorzieningen en hulpmiddelen.

Sociaal Raadslieden SZW
W: https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/sociaal-raadslieden.htm
T 070 – 3537500 ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uur
Biedt: juridische hulp en informatie over financiële gevolgen.

Legal2People
T: 070- 891 5444
W: https://www.legal2people.nl/
Biedt: gratis hulp aan mensen in de bijstand.

Schuldhulpverlening.
T: 070 – 3537500 of 14070 (Centraal tel.nr. gemeente Den Haag ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uur.)
Aanmelden moet telefonisch, waarbij de medewerker van de klantenservice een afspraak maakt voor een financieel scangesprek, waarbij gekeken wordt welke hulp er nodig is en geboden kan worden.

SchuldHulpMaatje Den Haag
Burgemeester van Karnebeeklaan 10.
W: https://schuldhulpmaatjedenhaag.nl
E: info@schuldhulpmaatjedenhaag.nl (Aanmelden via email)
Schuldhulp maatje is een vrijwilligers organisatie in Den Haag. De maatjes ondersteunen bij het ordenen van administratie, budgettering van uitgaven en afstemmen met de gemeentelijke instanties.

Budgetmaatjes 070
Parkstaat 32
T: 070 318 1616
W: https://www.budgetmaatjes070.nl
E: info@budgetmaatjes070.nl
Budgetmaatjes 070 ondersteunt inwoners van Den Haag die in de schulden zijn geraakt en hier uit willen komen. Deelnemers worden gekoppeld aan een maatje die bij hen past zodat ze samen de schuldproblemen kunnen aanpakken. Denk aan post openen en ordenen. Ook kunnen zij ondersteunen richting schuldhulpverlening.

Juridisch Loket
Oranjebuitensingel 6
T. 0900 – 8020 (€ 0,20 p/min.)
W: www.juridischloket.nl
Open: ma t/m vrij 9.00 – 18.00 uur.
Inloopspreekuur: ma, di, do, vr: 9.00 – 11.00 uur.
Biedt: Informatie en advies op sociaal en juridisch gebied, ondersteuning], doorverwijzing naar instanties, kosteloos. Neem alle informatie met betrekking tot het onderwerp mee.

Instituut Sociaal Raadslieden
T: 070 – 3537500 of 14070 (Centraal nr. gemeente Den Haag)
W: https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/sociaal-raadslieden.htm
Ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uur voor een telefonisch consult.
Voor een afspraak, op diverse stadsdeelkantoren. Houd er rekening mee dat het altijd druk is!!
Biedt: gratis informatie en advies over problemen op sociaaljuridisch gebied, hulp bij het opstellen van brieven en bezwaarschriften en bemiddeling bij problemen met instanties.

Gemeentelijke Ombudsman
St. Jacobstraat 125
T: 070 – 7528200 Ma – vrij 9.00.-12.00 uur)
W: www.ombudsman-denhaag.nl
Biedt: De ombudsman behandelt klachten over diensten van de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg, de GGD-Haaglanden en de projectorganisatie Rotterdamse Baan. Hij werkt als een onafhankelijk en professioneel scheidsrechter, als je er samen met de gemeente niet uitkomt.
Telefonisch spreekuur woensdag 13.00 -15.00 uur. Een afspraak is niet nodig.

De Jeugdombudsman
W: https://jeugdombudsman.denhaag.nl
Den Haag kent ook een jeugdombudsman, met dezelfde inloopspreekuren. Dus als jij als jongere of u als ouder/voogd ontevreden bent over de klachtafhandeling van ‘de overheid’, meldt het dan bij de Jeugdombudsman. Zo nodig start deze een eigen onderzoek, om alsnog tot een slagvaardige oplossing te komen.

 

Zorg

Elke dokter heeft zorgplicht. Dit betekent dat je ook zonder zorgverzekering en verblijfsvergunning geholpen moet worden.

Huisartsenpraktijk De Haagse Straatdokter
Gezondheidscentrum Vaillaintplein
Ruijsdaelstraat 15, Den Haag
T: 070-3881111
W: https://www.gcvaillantplein.nl

Inschrijven bij de straatdokter kan dagelijks tussen 08.30-11.00 uur of via het Daklozenloket.

Dienstencentrum Leger des Heils (Hier en nu)
Wagenstraat 102
T: 070-3639470
W: https://www.legerdesheils.nl/zorg/locatie/hier-en-nu-den-haag-dagopvang
Spreekuur: elke wo vanaf 16.00 uur. Even bellen om een afspraak te maken.

Gezondheidscentrum Vaillantplein
Ruijsdaelstraat 15
T: 070-3881111
ma t/m vrij, van 8.30 – 17.00 uur.
W: https://www.gcvaillantplein.nl/
Spreekuur: alleen op afspraak. Even bellen om een afspraak te maken.

Brijder – De Haagse Zaak
Laan van Meerdervoort 98
T: 088 – 3583961
W: https://www.brijder.nl
Biedt: elke ma en do 10.00 – 13.00 uur een inloopspreekuur van een verpleegkundige.
Eis: je moet ingeschreven zijn bij De Haagse Zaak.
Tip: Kijk ook eens op: www.straatdokter.nl hier vind je een handig overzicht en een digitale kaart waar je alle verschillende locaties makkelijk op kunt vinden.

Kessler Stichting – Ziekenboeg
De La Reyweg 530
T: 070 – 8500500
W: https://www.kesslerstichting.nl/de-ziekenboeg
Als het verblijf op straat je herstel belemmert (b.v. bij koorts of na een operatie). Alleen op verwijzing van huisarts, specialist of daklozenloket en toetsing door een verpleegkundige.

Veilig Thuis
Westeinde 128
T: 0800 – 2000 en 070 – 3469717
W: www.veiligthuishaaglanden.nl
Biedt: 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch advies, informatie en ondersteuning van alle betrokkenen (slachtoffers, plegers en omstanders) van huiselijk geweld en kindermishandeling, voor hulp, begeleiding en opvang waarbij wordt samengewerkt met verschillende hulpverleningsorganisaties.


Ziekenhuizen

Bij spoed altijd eerst langs de huisarts of de huisartsenpost.
Laat je controleren op TBC (tuberculose). Wie dakloos is, loopt meer risico.
Bel voor een afspraak met de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD: 070 – 3537169.
De spoedeisende hulp van elk ziekenhuis is wettelijk verplicht om je te helpen, ook al heb je geen zorgverzekering. Dit geldt niet voor de polikliniek.

HMC Westeinde
Lijnbaan 32
T: 088 – 9797900

Spoedeisende hulp

T: 088 – 9792380 Open: 24 uur

Huisartsenpost

T: 070 – 3029820 Tijdens kantoortijden
T: 070 – 3469669 buiten kantoortijden

Haga Ziekenhuis
Locatie: Els Borst- Ellersplein 275
T: 070 – 2100000

Spoedeisende Hulp:
T: 070 – 2100000 Open: 24 uur

Huisartsenpost
T: 070 – 3029820 Tijdens kantoortijden
T: 070 – 3469669 buiten kantoortijden


Tandarts

Aanmelden voor de daklozentandarts verloopt via het daklozenloket. Je hulpverlener kan via de website van het daklozenloket jou aanmelden bij de daklozentandarts. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Tandartsspoeddienst HMC Westeinde
T: 070- 3636768 24/7
T: 070- 2040010 tussen 08.00 en 23.00 uur

Voor arbeidsmigranten en ongedocumenteerden mensen zijn er andere opties om naar de tandarts te kunnen. Neem hiervoor contact op met bovengenoemde straatdokter of ga langs bij het Wereldhuis.

Huisvesting

Reageer op sociale huurwoningen via www.woonnet-haaglanden.nl.
Hiervoor heb je een woonpas nodig. Vraag deze aan bij de woningbouwverenigingen of via internet. Kosten: €13,50 over te maken via IDEAL. Wachttijden zijn vaak erg lang.

Tip: Je kan je ook inschrijven bij een woningbouwvereniging in een krimpgemeente. Dit zijn gemeenten waar het inwoneraantal afneemt in bijvoorbeeld Zeeland, Limburg en de Achterhoek. Vaak is de wachtlijst een stuk korter. De gemeente kan je hierbij ondersteunen, vraag aan je contactpersoon van de gemeente naar de mogelijkheden van de Verhuisbox.

Woningbouwverenigingen:

Haag Wonen
Waldorpstraat 80
T: 070 – 2507070
W: www.haagwonen.nl
E: info@haagwonen.nl
Ma t/m do 8.00 – 16.30 uur en vrij 8.00 – 12.00 uur

Staedion
Koningin Julianaplein 2 (schuin tegenover Den Haag C.S.)
T: 088-2423000
W: www.staedion.nl
E: info@staedion.nl
Ma t/m Zo 08.30 – 17.00

Kun je niet zelfstandig wonen, dan zou je in aanmerking kunnen komen voor een beschermde woonvorm of begeleid wonen. Ga hiervoor naar het daklozenloket.

Tip: Vraag de woonpas altijd zo snel mogelijk aan! Hoe langer je een woonpas hebt, hoe eerder je aan de beurt bent voor een woning. Ook als je al een kamer hebt is het verstandig om toch je woonpas te verlengen!
Zodat je na een aantal jaar in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

Antikraak

Het voordeel van Antikraak is dat je heel goedkoop en in een groot pand, oude school of kerk kan wonen. Nadeel is dat de opzegtermijn erg kort is. Om kans te maken op een antikraakwoning schrijf je je in bij een antikraakbureau.
Elk Antikraakbureau heeft zijn eigen voorwaarden, informeer goed of dit bij jou situatie past (vb. leeftijd, huisdieren etc.).

Kamerverhuur

Diverse websites bieden kamers te huur aan:

www.pararius.nl
www.kamernet.nl
www.directwonen.nl

Bewaakt Bewoond
Bezuidenhoutseweg 50
T: 070 – 3454695
E: info@bewaaktenbewoond.nl

Van de bewoners wordt ook inzet teruggevraagd zoals bijvoorbeeld onderhoud van het pand en contact houden met de organisatie. Om kans te maken moet je je hier inschrijven en je komt op een wachtlijst.
De kans dat je wordt toegelaten is niet heel erg groot. Je kan je kosteloos inschrijven voor een duur van 6 maanden.

AdHoc Beheer
Groot Hertoginnelaan 41
T: 070 – 3120331 9.00 uur tot 12.00 uur
E: denhaag@adhocbeheer.nl

Biedt Antikraak woningen aan. Belangrijk bij hen is dat je voorgedragen moet worden door iemand die al via Ad Hoc woont.

OAK
Dr. Kuyperstraat 1
T: 088 – 8006700
W: www.oakmanagement.nl
E: post@oakmanagement.nl
Inschrijven kan via hun website en is gratis.

Interveste
Koningin Juliana Plein 10, 11de etage
T: 088 – 1188000
W: www.interveste.nl
Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur
Bezoek op afspraak.

Voorwaarden inschrijven: € 15 per jaar, min 18 jaar, aantoonbaar inkomen, een familielid of vriend die garant voor je kan staan. Je helpt bij het representatief houden van het pand waar je woont.

VPS
Dr. Kuyperstraat
2514 BA Den Haag
T: 0880183800
E: info@vps-nl.com
Als je 18 jaar of ouder bent kun je je online aanmelden

TIP
Kun je niet zelfstandig wonen, dan zou je in aanmerking kunnen komen voor een beschermde woonvorm of begeleid wonen. Ga hiervoor naar het daklozenloket. Ook Housing First en Limor kunnen informatie geven.

Eten en drinken

Haags Straatbakkie
Torenstraat 35A (aanpassen naar huidige adres en telefoonnummer)
T: 070 – 7808780
W: www.straatconsulaat.nl

In het pand van Straat Consulaat is ook een koffiebar. Doordeweeks geopend van 10.00-16.00 uur. Gratis een lekker bakkie koffie van de barista’s

Brijder – De Haagse Zaak Reakt
Laan van Meerdervoort 98
T: 088 – 3582000
W: https://www.reakt.nl
Open: ma t/m Za 06.30 – 15.30 uur
Gratis soep 11.00 uur.
Gratis maaltijd tussen 12.00 – 13.00 uur, wel voor 9.30 uur binnen zijn.
Eisen: deelname aan een dagbesteding activiteit. Bezoekers komen op eigen initiatief of via doorverwijzing via het daklozenloket, alle bezoekers moeten bij het daklozenloket ingeschreven staan.

Leger des Heils – Hier en Nu
In verband met een verbouwing tot 1 april 2024 gesloten.

Wagenstraat 102
T: 070 – 3639470
W: Leger des Heils – Hier en Nu
Open: ma t/m vrij 08.00 – 22.00 uur.
Om 12.00 uur soep en brood; za en zo 9.00 – 22.00 uur om 12.00 uur warme maaltijd.
Eis: geldige legitimatie.

Stichting de Haagse Soepbus
W: https://www.dehaagsesoepbus.nl
Dagelijks om 19.00 uur.
Op de Koekamp, het park tegenover het Centraal Station.
Soep, koffie, brood en fruit.

Naast de Soepbus komen er dagelijks rond 18.00 andere aanbieders een warme maaltijd brengen naar de Koekamp.

Stichting de Vriend
W: https://stichtingdevriend.com
Ma t/m Zo (elke dag) rond 18.00 uur.
Warme maaltijd op de Koekamp, het park tegenover het Centraal Station.
Uitgevoerd door; Stichting de vriend, Hart van God, Sikh der Nederlanden, paters en zusters en anderen.

Schroeder van der Kolk
Goedkope en gezonde maaltijden voor cliënten van de open inloop en dagbesteding.
Zilverstraat 40
W: https://www.schroeder.nl
Ma t/m Vrij 08.00 tot 17.00 uur

Straatpastoraat
Stadsklooster Jozefkapel, Westeinde 101a
W: www.straatpastoraatdenhaag.nl
Iedere vrijdag: kapelviering om 17.00 uur en daarna, voor kapelbezoekers en andere belangstellenden, gratis gezamenlijke warme maaltijd van ca. 18.00 tot 19.00 uur.

De Havenkerk
Om en Bij 116
T: 06- 11793951
W: www.dehavenkerk.nl
Ma en di gezamenlijke warme maaltijd, graag binnen zijn voor 18.00 (max. 25 personen), inloop vanaf 16.00 uur.

De Lukaskerk
Om en Bij 2
T: 070 – 3897263
W: www.lukaskerk-denhaag.nl
Inloopspreekuur Do 10.30 – 12.00u
Iedere dinsdagavond 18.00 uur gezamenlijke warme maaltijd voor € 4.

De Kloosterkerk
Lange Voorhout 4
T: 070 – 3461576
W: www.kloosterkerk.nl
Woensdag in de oneven week om 18.00 uur gezamenlijke vegetarische warme maaltijd voor € 3.

YMCA Scheveningen
Keizerstraat 58
Aanmelden: 070 – 3555120, twee dagen van tevoren.
W: www.ymcascheveningen.nl
Iedere donderdag om 18.30 uur gezamenlijke warme maaltijd voor € 4 en ma, di, wo en vrij om 13.00 uur warme maaltijd voor € 4,50

Resto Van Harte
Reserveren: Gratis via www.restovanharte.nl of bel
0900 900 3030 op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 – 12.30 uur (€ 0,50/min). Reserveren kan vanaf tien dagen van tevoren.

Locaties Resto’s:
Vadercentrum Adam, Jonckbloetplein 24
Elke woensdag inloop om 17.30 uur maaltijd start 18.00 uur.
Warme maaltijd voor € 7,00 en met ooievaarspas € 3,50.

Loosduinen Buurtcentrum De Geest
George Bizetstraat 25
FB: facebook.com/Buurtcentrum De Geest
Elke Vrijdag inloop om 17.00 uur maaltijd start 17:30 uur.
€ 7,- zonder Ooievaarspas en €3,50 met Ooievaarspas.

Mariahoeve Florence
Hofzichtlaan 115
W: https://www.florence.nl
Elke vrijdag inloop om 17.30 uur, maaltijd start 18.00 uur.
Warme maaltijd voor € 7,00 en met ooievaarspas € 3,50.

Kinderresto Schilderswijk
Wijkhuis de Mussen, Hoefkade 603
Elke maandag inloop om 17:00, maaltijd start om 17:30 uur.
Warme maaltijd €2,- en met Ooievaarspas 1,50.

Buurt- en kerkhuis De Paardenberg
Paardenbergstraat 1
T: 070 – 3801667
W: https://stekdenhaag.nl/paardenberg
Iedere donderdagavond 3-gangenmaaltijd voor € 4,00.
Aanmelden: Uiterlijk 1 dag van tevoren.

Reakt Het Sterhuis
Wagenstraat 123
T: 088 – 3577860
W: https://www.reakt.nl
Warme maaltijd ma t/m vrij van 12.30 – 13.30
Warme maaltijd zondag van 12.30 – 13.30 uur

Reakt Pluk
Loosduinse Hoofdstraat 1184a Den Haag
T: 06 – 20494129
W: https://www.reakt.nl
Lunchroom: wo, vrij, za en zo: 10:00 uur – 16:30 uur.
Reakt locaties kunnen alleen worden bezocht met een GGZ- indicatie.

Zout der Aarde
Noordpolderkade 161B
2516JD Den Haag
W: https://www.zoutderaarde-denhaag.nl
Verzorgt van ma t/m vrij buurtontbijt: 10.00 – 12.00 uur.
En een gratis warme maaltijd: 13.00 – 14.00 uur.

Drinken
Er zijn diverse watertappunten in Den Haag. Op www.drinkwaterkaart.nl vind je een kaart met alle gratis watertappunten in Den Haag.

Dagbesteding

De Achterban (Stichting Straat Consulaat)
Torenstraat 35A
T 070-7808780
W: www.straatconsulaat.nl
Biedt: verschillende soorten vrijwilligerswerk, waarbij wij ervaringskennis van dakloosheid zien als grote kwaliteit. Je kunt in de belangenbehartiging aan de slag, bijv. je stem laten horen bij instellingen en politiek. We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning (mensen informeren, adviseren, ondersteunen en verwijzen) en we doen outreachend werk (mensen op straat benaderen). Ook hebben we heel praktische taken, bijvoorbeeld bij acties die we uitvoeren (water verstrekken als het heel warm is bijvoorbeeld). Onze groep vrijwilligers wordt de Achterban genoemd.
Je krijgt een vrijwilligersvergoeding voor je werk en trainingen om je te ondersteunen.

Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij het Straat Consulaat neem dan contact op met onze vrijwilligers coördinator Mieke Hes: 06 38918050

Reakt – Haagse Zaak
Laan van Meerdervoort 98
T: 088 – 3583961
Open: ma t/m za 06.30 – 15.30 uur.
Biedt: Computergebruik, creativiteitsruimte, psych (medische) bijstand, ontspanningsruimte, muziekruimte, fitness, postadres (alleen na doorverwijzing daklozenloket), wasmachines en digitale opslag papieren.
Eisen: bezoekers komen bij de Haagse Zaak terecht via doorverwijzing door het daklozenloket).
W: www.brijder.nl

Leger des Heils – Hier en Nu
In verband met een verbouwing tot 1 april 2024 gesloten.

Wagenstraat 102
T: 070 – 3639470
Open: ma t/m za 8:00 – 22:00 uur en zo 9:00 – 22:00 uur.
Biedt: Maaltijd, Wassen, Ontspanningsruimte, douches.
Eis: geldige legitimatie.

Reakt Het Sterhuis
Wagenstraat 123
T: 070 – 3624784
Open: ma – vrij 7.30 – 16.00 uur, zo 10.00 – 16.30 uur.
Biedt: inloop, internet, creatieve-, recreatieve-, educatieve-en arbeidsmatige activiteiten.

Reakt Platinaweg
Platinaweg 20
T: 088 – 3577840
Open: ma – vrij 8.15 – 16.30 uur.
Biedt: fitnessruimte, fietsenmakerij, houtwerkplaats, kaarsenmakerij, creatieve, educatieve, recreatieve, sportieve en arbeidsmatige activiteiten.

Reakt – ’t Filiaal
Elias Steinstraat 36
T: 088 – 3582875
Open: ma t/m do 8.30 – 16.30 uur.
Etenstijd: 12.00 – 13.00 uur.
Op donderdagavond bieden zij ontspanning aan.
Biedt: leer- en praktijkgerichte trainingen op het gebied van Nederlandse taal, horeca, computer. Aanmelden via medewerker van Reflex, Clean River.

Schroeder
Zilverstraat 40
T: 070 – 3300222
W: www.schroeder.nl
Open: ma t/m vrij 8.00 – 17.00 uur
Aanmelden: via zorgadminstratie@schroeder.nl of telefonisch (voor inloop melden aan de receptie)
Biedt: inloop en arbeidsmatige dagbesteding (logistiek, callcenter, techniek, inpak en assemblage, postkamer/repro, textiel, kleding sorteer, catering, kringloopwinkels)

“De Buut” open inloop
Elke werkdag, in het gebouw van Schroeder aan de Zilverstraat.
Van 12.00 tot 13.00 uur is er gelegenheid om tegen een kleine prijs te lunchen in het bedrijfsrestaurant.
Vanaf 13.00 uur kun je meedoen in ’t Textielatelier of achter de computer werken in het Studiecentrum.

Voor vragen over zorg, ondersteuning begeleiding en dagbesteding, kan je terecht bij een van de trajectbegeleiders.

Wereldhuis
Hooftskade 87
T 070-3181674
W: www.denhaagwereldhuis.nl
E: dhwereldhuis@stekdenhaag.nl
Whatsapp 06-57547269
Ma en Do 10.00-14.30 uur, Vrij 10.00-12.00 uur

Leger des Heils 50/50 workcenters
Binckhorstlaan 287
T: 070 311 55 40
Open: ma t/m vrij van 08.00 – 16.30
Koperwerf 44
T: 0880652900
Biedt: dagbesteding / werkzaamheden; fietsenwerkplaats, kleding sorteren, koffie corner, productiewerk, wassen etc.

Haags Straatnieuws
T: 06 – 45758844
E: coordinatorstraatnieuws@gmail.com
Biedt: zelfstandige verkoop van kranten, elke 3 weken een nieuwe editie.
Vereist: Straatnieuwspas verkrijgbaar via Coördinator Den Haag: Lilian van Herpen

'Luisterend oor'

Straat Consulaat Clientondersteuners
Torenstraat 35A 
T: 0707808780 
W: www.straatconsulaat.nl
Bieden: luisterend oor en ondersteuning bij het vinden van de juiste informatie en zorg. Op ma, di en do is er een spreekuur van 13.30 tot 15.00 uur. Voor jongeren is er een apart spreekuur op do van 11.00-12.30 bij het JIP Amsterdamse Veerkade 17A (op afspraak). De ondersteuning gebeurd door vrijwilligers die zelf ook ervaring hebben met dakloosheid.

Kompassie – onafhankelijk steunpunt mentale gezondheid
Laan 20
T 070 – 4273240
W: www.kompassie.nl
E: info@kompassie.nl
Open ma t/m vrij van 10.00 – 16.00 uur.
Extra spreekuur: Platinaweg 20, dinsdag 13.00 – 15.15
Biedt informatie, advies, praktische en emotionele ondersteuning door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Tevens belangenbehartiging vanuit cliëntperspectief ter versterking en herstel van alle Haagse burgers met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Ook biedt Kompassie vrijwillige cliëntondersteuning bij het vinden van de juiste zorg.

Oecumenisch aandachtcentrum
Schoolstraat 18
T: 070 – 3651412
W: www.aandachtscentrumdenhaag.nl
Open: ma 13.30 – 16.00 uur, di 10.00 – 12.30, woe en don 10.00 – 12.30 en 13.30 – 16.00, vrij 13.30 – 16.30, za 10.00 -12.30, zondag gesloten.
zo 10.30 – 13.00 uur.
Biedt: Huiskamer en leestafel, piano, schilderen, gesprek, luisterend oor en middaggebed. Vrije inloop.

Korrelatie
Korrelatie is een hulplijn van MIND. Een professionele hulpverlener biedt advies, informatie en een luisterend oor. Het gesprek is in eerste instantie eenmalig.
Landelijk nummer 0900 1450 (15ct per/min) ma t/m vrij 9.00 – 21.00 uur. Whatss app: 06 – 13863803 ma t/m vrij 09.00-17.30 uur

Straatpastoraat
Spreekuren op diverse locaties van dag- en nachtopvang. Zie website www.straatpastoraatdenhaag.nl
Straatpastors: Nico Binnendijk: 06 – 55895582; Kitty Mul 06 – 25025120; Josette Broekman 06 – 21618754.
Bij de straatpastors kun je vertrouwelijk je verhaal kwijt en ze zijn graag bereid figuurlijk en soms ook letterlijk een stukje mee te lopen op je zoektocht door het leven.

Paardenberg (Stek)
Paardenbergstraat 1
T: 070 – 3801667
W: www.paardenberg.nl
Biedt: Inloop met koffie, thee, krant en een luisterend oor, ontmoetingsactiviteiten, cursussen, lessen Nederlandse taal, meditatieplek. Kijk voor het hele aanbod op de website.
Inloop spreekuur: di en woe 10.00 – 12.00.

Stichting de Vriend
Contactpersoon Jolande van Kuijen.
W: https://stichtingdevriend.com
T: 070 211 17 70
Elke maandag om 18.00 uur op de Koekamp
Biedt: Delen evangelie. Een luisterend oor en hulp bij basisbehoeften, ondersteunen, op bezoek gaan, doorverwijzen.

Luisterlijn
De landelijke luisterlijn (088-0767000): Is dag en nacht bereikbaar, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.
Den Haag 070 – 3454500
Zoetermeer 079 – 3523737

Schroeder van der Kolk
W: https://www.schroeder.nl
Zilverstraat 40
Er is open inloop op de Zilverstraat met mogelijkheid voor een gesprek met een trajectbegeleider.

Jongeren Informatie Punt (JIP) (12-27 jaar)
Jongeren kunnen ook terecht bij het JIP in Den Haag, Paviljoensgracht 33.
Voor het maken van een afspraak kan je kijken op www.jiphaaglanden.nl
T: 070 – 205 3500
M: 06 – 15888955 (alleen WhatsApp)
W: www.jiphaaglanden.nl
E: info@jipdenhaag.nl
Open: ma – vrij van 13.00 – 17.00 uur.
Biedt: Gratis en anoniem Informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en verwijzing.

Stichting Mara
Westeinde 101a
T: 070 – 3585025
W: www.maraprojecten.nl
E: info@maraprojecten.nl
Biedt: maatje tussen 18 – 30 jaar ter vergroting van sociaal netwerk en voor leuke activiteiten.
Aanmelden via hulpverlening.
– Even weken op maandag een warme maaltijd in de Havenkerk bij het Om en Bij.
– Woensdagavond groepsactiviteit welke varieert van sporten, bowlen en nog veel meer.
Stanley Hiwat stanley@maraprojecten.nl

Kleding, meubilair en vervoer

Kessler Stichting – Pakkie Deftig
Filialen:
De la Reyweg 530
Zamenhofstraat 63
Open: di t/m vrij 10.00 -16.00 uur
W: www.kesslerstichting.nl
Bieden: tweedehands kleding en werkplek voor vrijwilligers en stagiaires.

Leger Des Heils – ReShare Store
Paviljoensgracht 35
T: 088 – 0657540
Open: di t/m vr 10.00 – 18.00; za 10.00 – 17.00 uur.
Biedt: Kleding voor sociale prijzen, luisterend oor en werkplek voor vrijwilligers.

Weggeefwinkel
Jonckbloetplein 80,
070 – 2052410 www.weggeefwinkels.nl
Open: Ma t/m Vrij 09.00 – 17.00
Biedt: Kleding en huisraad.

Weggeefwinkel Rijswijk
Esdoornstraat 3A, Rijswijk
T: 070 – 7859421 (eerst inschrijven)
W: www.weggeefwinkelrijswijk.nl
Open: ma, di, do en vrij van 10.00 – 14.00 uur,
Biedt: Kleding en huisraad.

Emmaus
Beeklaan 315
T: 070 – 3457471 Open: wo, vrij, za 13.00 – 16.00 uur.
Prinsegracht 36
T: 070 – 3639273
Open: Di woe do en vrij 11.00 – 12.30 en 13.30 – 15.30
Biedt: Kleding en huisraad.

Kringloop Den Haag
W: www.kringloopdenhaag.nl
Hengelolaan 423 070 –3598542
Leyweg 1004 , 070 – 2193200
Neherkade 1000, 070 – 3969831
Weimarstraat 81/83, 070 – 3655319
Zwedenburg 155, 070 – 3818696
Oude Haagweg 30, 070 – 4127815
Open: ma t/m vrij 10.00 – 18.00 uur, za 10.00 – 17.30 uur.
Bieden: Kleding, huisraad, witgoed, speelgoed.

Terre des Hommes
Apeldoornselaan 175
T: 070 – 7620374
W: www.terresdeshommes.nl
Open: Di do vrij en Zaterdag 10.00 – 15.00
Biedt: Kleding en huisraad.

Schroeder – Kringloop Holland
(Deze informatie is aan verandering onderhevig. Je kan het beste de informatie eerst even checken: T. 070 – 3300222.)
W: www.schroeder.nl

Filialen in Den Haag:
Fahrenheitstraat 343, T: 070 – 7071465
Kerketuinenweg 21, T: 070 – 7523452
Loosduinsekade 156, T: 070 – 7071125
Piet Heinstraat 25, T: 070 – 7070184
Piet Heinstraat 69, T: 070 – 7079724
Weimarstraat 364, T:070 – 7071382
Westduinweg 196, T:070 – 7070278
Torenstraat 2, T: 070 – 3599800

Open: ma t/m vrij 9.30 – 17.30 uur, za 10.00 – 17.00 uur.
Biedt: Kleding, huisraad, witgoed, speelgoed.

Fiets voor Niets:
Gratis fiets voor dakloze jongeren.
Meld je aan via www.fietsvoornietsdenhaag.nl

Voorzieningen specifieke doelgroepen

Basisrechtenboekje ongedocumenteerden Den Haag, juni 2022
Deze gids beschrijft rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Daarbij worden ook organisaties genoemd die daar ondersteuning in bieden. Veel organisaties in deze gids zijn er voor iedereen, zij maken geen onderscheid tussen mensen met en zonder papieren.
Download deze gids in een PDF format hier.

De stichting Den Haag en Midden-Europa. IDHEM
Paviljoensgracht 33 (geen bezoekadres)
T: 070 – 3658183
W: www.idhem.nl
E: idhem@xtra.nl (voorkeur gebruik email)

IDHEM-Xtra komt op voor de belangen van EU-migranten in Den Haag. Burgers uit andere EU-landen dan Nederland, met name Oost-Europa, die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn maar wonen en werken in Den Haag, kunnen bij IDHEM-Xtra terecht voor advies en informatie over wonen, werken en gezondheid.

Infolijn 070-3658183 voor:
Bulgaren: ma 19.00 – 21.00 uur
Russisch & Oekraïens: di 19.00 – 21.00 uur
Hongaren: do 19.00 – 21.00 uur
Polen: dagelijks van 10.00-16.00 uur en op wo tot 21.00 uur

Spreekuren Pools alleen met afspraak
Di 18:00-21:00 Vadercentrum Adam (Jonckbloetplein 24)
Do 18:00-20:00 Wijkcentrum Bario (Kockstraat 75)
Ma t/m don 9:30-15:00 Wijkcentrum Regenvalk (Regentesseplein 148) of wijkcentrum de Wissel (van Meursstrat 1B) of Wijkcentrum Cromvliet (Cromvlietplein 120)
Spreekuren Bulgaars -Xtra (alleen met afspraak)
Di 11:30-14:30 Wijkcentrum de Wissel (Laak-van Meursstraat 1b)
Wo 9:00-12:00 Wijkcentrum Escampade (Escamplaan 61f)

Stichting Barka
Team Den Haag
T: 06 – 81018120
E: natalia.grad@barkanl.org

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland
Dobbelaan 4 Leidschendam
T: 070 – 3202057
W: www.vluchtelingenwerk.nl
E: infolv@vluchtelingenwerk.nl
Biedt: belangenbehartiging voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving door begeleiding bij integratie, gezinshereniging en onderwijs.
Inloopspreekuren:
Coaching gezinshereniging do van 10.00 – 12.00 uur
Coaching di 13.00- 15.00 en wo van 13.30 – 15.30 uur

Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
W: www.stichtinglos.nl
De Stichting LOS is het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Zij zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfsvergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak. Stichting LOS informeert organisaties, instellingen en individuen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning. Een basisrecht is een recht dat geldt voor iedereen ter wereld, dus ook voor migranten zonder verblijfsvergunning. Op de site van deze stichting vind je informatie over je basisrechten.

Rode Kruis (Haaglanden)
Zilverstraat 2, 2544 ER Den Haag
T: 070-3053908
www.helpfulinformation.redcross.nl
Biedt: Informatie, met name voor ongedocumenteerde personen, over onderwerpen als onderdak, medische zorg, juridische begeleiding, voedsel, enz.
WhatsApp Helpdesk 06-14458781: je kunt bij deze helpdesk terecht als de Helpful Information website niet genoeg antwoord geeft op je vraag. Rode Kruis vrijwilligers proberen zo goed mogelijk je vragen te beantwoorden. (Tussen 12.00 -20.00)

Disclaimer

Hoewel de Straatwijzer met grote zorgvuldigheid is gemaakt kunnen er tussentijds zaken zijn gewijzigd. Check zelf of de informatie nog juist is. Eventuele wijzigingen of opmerkingen kun je doorgeven per email: info@straatconsulaat.nl.

 Colofon
 Tekst door vrijwilligers van De Achterban en medewerkers Straat Consulaat.


Straat- en woonwijzer in PDF vorm kan men onderstaand vinden: