Ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en een nauwelijks toenemende werkloosheid, is de al voor de coronaperiode ingezette daling van het bijstandsbestand in 2023 gestagneerd. Hoewel in grotere steden nog steeds sprake was van een daling met 1%, steeg het bestand in gemeenten met minder dan 50 duizend inwoners met 0,6%. Landelijk gezien was sprake van van een daling van 0,5%. In 2022 was dit nog 6,7%.

In 47% van de gemeenten steeg het bijstandsbestand. Kijken we alleen naar de algemene bijstand (dus zonder IOAZ, IOAW en Bbz), dan zien we een landelijke stijging van 0,1%. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Jaarrapportage 2023 van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen, een samenwerking van Divosa, BMC en Stimulansz.

De Divosa Benchmark Werk & Inkomen Jaarrapportage 2023 is gebaseerd op cijfers van 234 deelnemende gemeenten. Zij vertegenwoordigen 88% van het bijstandsbestand en 68% van alle gemeenten. Daarmee zijn de cijfers representatief voor heel Nederland.

Lees het volledige artikel op de Linkedin pagina:

Daling bijstandsbestand stagneert ondanks aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!