Zonder structureel geld en consistent rijksbeleid lukt het gemeenten niet de wooncrisis op te lossen. De wooncrisis uit zich het scherpst in gebrek aan huizen voor koopstarters en het uitblijven van doorstroming op de woningmarkt. Zo zien gemeenten het althans, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Platform31. De oplossing ligt bij het rijk, dat met geld én consistent beleid over de brug moet komen.

Uitwassen
Wat zien gemeenten als de wrangste uitwassen van de wooncrisis en wat hebben ze nodig om die op te lossen? In samenwerking met kennis- en netwerkorganisatie Platform31 zette Binnenlands Bestuur een vragenlijst uit onder grote steden en middelgrote gemeenten (G40 en M50). In totaal 26 van hen vulden de enquête in. Te weinig voor een representatief beeld, maar voldoende om te kunnen vaststellen waar de voornaamste pijnpunten zitten. En hoe een nieuw kabinet gemeenten in hun woonbeleid beter zou kunnen faciliteren.

Showstoppers
Eerst de vraag hoe gemeenten de wooncrisis te lijf willen gaan. Ze willen graag bijbouwen, maar worstelen met name met de sterk gestegen bouwkosten en de voor de bouw noodzakelijke investeringen in mobiliteit. Op ruimere afstand volgen de positie van grondeigenaren en duurzame ambities zoals klimaatadaptief en natuur inclusief bouwen als showstoppers. ‘Het laaghangend fruit in de woningbouwopgave is geplukt’, concludeert Maarten Hoorn van Platform31. ’En het gaat niet van een leien dakje. Alle gemeenten zitten met vraagstukken om de woningbouw vlot te trekken. Bouwkosten blijven een belangrijk struikelblok.’

Lees het volledige artikel op de website van binnenlandsbestuur.nl: 

Gemeenten: rijk moet wooncrisis oplossen

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!