Top Beeld: Peter Bos.

Wereldwijd bewustzijn, lokaal handelen

Den Haag – Op 10 oktober wordt ieder jaar wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen dakloosheid met World Homeless Day. Het Straat Consulaat, de belangenorganisatie voor dakloze mensen in Den Haag, gaat die dag samen met dakloze mensen, partnerorganisaties en betrokken inwoners van Den Haag de straat op. Met een mars naar het stadhuis pleiten we voor betaalbare woonruimte. Want dakloosheid is in de eerste plaats een woonprobleem en een extreme uiting van de wooncrisis.  

De alarmerende realiteit van dakloosheid in Nederland

De laatste jaren is het aantal dakloze mensen in Nederland door het alarmerende tekort aan sociale woningen schrikbarend gestegen. Mensen uit het veld zien dat dakloosheid blijft toenemen. Opvanglocaties barsten uit hun voegen, en door groeiende wachtlijsten voor een bed in de nachtopvang verblijven steeds meer mensen op straat en in tentjes. Deze situatie is niet enkel onacceptabel; het is een heuse crisis.

De wooncrisis escaleert

We zijn blij met de ambities van de overheid om dakloosheid uit te bannen en hoopvol door de inzet in Den Haag op meer doorstroomwoningen voor dakloze mensen. We hebben immers genoeg lege panden in de stad die op invulling wachten. We zien de situatie buiten op straat alleen maar verslechteren en de wooncrisis escaleert. Dat moet nu stoppen!

Nationaal protest, vijf steden sterk

In vijf steden in Nederland zal op 10 oktober actie gevoerd worden om te wijzen op het tekort aan sociale woningen door -letterlijk- met een deur in huis te vallen. De acties zijn onderdeel van SamenThuis2030, een samenwerking van verschillende belangenorganisaties uit het land.

Actie in Den Haag: Met de deur in huis vallen

In Den Haag heeft het Straat Consulaat – samen met mensen die dakloos zijn of zijn geweest – een dag vol actie georganiseerd. Zo zullen we letterlijk met de deur in huis vallen bij het Haagse stadhuis. Een deur die is beschreven met boodschappen en vragen voor de wethouder Wonen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen zal als eerste een boodschap op de deur aanbrengen, gevolgd door dakloze mensen uit Den Haag. De deur zal ook een prominente rol spelen in de protestmars naar het stadhuis. We roepen iedereen op om aan te sluiten en mee te lopen!

Programma voor Wereld Dakloze Mensen Dag:

13:00: Ontmoeting met demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS bij het Straat Consulaat (Torenstraat 35A).
14:30: Start verzamelen voor de protestmars bij het Straat Consulaat (Torenstraat 35A).
15:00: Lunch verzorgd door Stichting De Vriend.
16:00: De mars richting het Spui gaat van start, opgeluisterd door Brassband Legionairs.
17:00: Aankomst bij het stadhuis gevolgd door muziek, gedichten, toespraken, en een panelgesprek tussen (ex-)dakloze mensen en politieke vertegenwoordigers. En tenslotte overhandiging van de deur met boodschappen aan wethouder Wonen, Martijn Balster.
18 uur: Einde manifestatie.

Voeg je stem toe:  #samentegendakloosheid.

EINDE PERSBERICHT

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

Foto: Eveline van Egdom. Foto's gemaakt voor de campagne 'Dakloosheid zie je niet

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!