Uit Ethos telling in Oss en Den Bosch blijkt dat de hoeveelheid dakloze vrouwen en kinderen en jongeren enorm wordt onderschat.

‘Straat Consulaat hoopt dat Den Haag snel volgt met een Ethos telling zodat ook in Den Haag een beter beeld ontstaat van de mensen die dakloos zijn. Daarmee kan een gericht en effectief beleid worden uitgestippeld.’

Na de storm van kritiek over de CBS cijfers vorige week keken we vandaag met spanning uit naar de uitslagen van de Ethos tellingen in de pilotgemeenten Oss en Den Bosch. Deze tellingen baseren zich op de in Europa afgesproken bredere definitie dakloosheid en geeft daardoor een beter beeld van de hoeveelheid en diversiteit van dakloosheid . Je kan de tellingen natuurlijk niet één op één vertalen naar een landelijk beeld of naar de situatie in Den Haag maar het geeft zeker inzicht in welke mensen worden gemist door de gangbare tellingen. De Ethos methode gaat namelijk niet uit van schattingen maar telt iedereen die in een leefsituatie zit die gelijk staat aan dakloosheid.

We hadden wel verwacht dat de nieuwe telling een meer divers beeld van dakloze mensen zou opleveren maar het is schokkend om te horen dat er zoveel vrouwen, kinderen en jongeren in kaart zijn gebracht. Tot nu toe werden dakloze vrouwen en kinderen nauwelijks opgemerkt in de tellingen over dakloosheid. Vorig week nog claimde het CBS dat 80% van de dakloze mensen man zou zijn wat vooral komt door de manier van tellen en de uitsluiting van groepen mensen. Onzichtbaarheid van dakloze vrouwen leidt er toe dat in diverse actieplannen waaronder het Nationale Actieplan Dakloosheid, ‘Eerst een thuis’, geen specifiek beleid gericht op dakloze vrouwen is opgenomen. Dit geldt ook voor het lokale beleidskader dakloosheid: ‘Den Haag geeft thuis’.

Dakloosheid onder vrouwen kent nu eenmaal andere verschijningsvormen. Vrouwen zijn minder zichtbaar in de maatschappelijke opvang en minder aanwezig op straat en vrouwen in de vrouwenopvang werden tot nu toe niet meegeteld. Het is toch gek dat slachtoffers van partnergeweld door het CBS niet worden meegeteld terwijl we weten dat huiselijk geweld een belangrijke oorzaak is van dakloosheid onder vrouwen. Dit moet dus meegenomen worden in een dakloosheidsaanpak gericht op het voorkomen en uitbannen van dakloosheid.

Ook kinderen onder de 18 werden niet meegeteld. Veel gemeenten, waaronder Den Haag kenden een ‘geen kind op straat’ politiek. Gelukkig maar want wie wil er kinderen op straat zien overleven? Want dat geeft toch geen pas in een rijk land als Nederland! Maar ook een kind dat wordt opgevangen in een hotel blijft uiteindelijk dakloos. Dat er veel meer dakloze kinderen blijken te zijn is heel slecht nieuws. Kinderen die in armoede en in onveilige en onstabiele woonsituaties opgroeien lopen namelijk een groot risico als volwassenen ook dakloos te worden. De onzekerheid en stress die kinderen ervaren vanwege dakloosheid heeft invloed op hun geestelijke en lichamelijke gesteldheid. Bescherming van hun recht op wonen en een toereikende levenstandaard verdient vanwege hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid de hoogste prioriteit.

In Den Haag ligt er een nieuw beleidskader dakloosheid en een nieuw coalitie akkoord waarin het oplossen van dakloosheid prioriteit krijgt. Straat Consulaat beveelt van harte aan om ook in Den Haag een Ethos telling te organiseren zodat de gewenste inzet op het voorkomen van dakloosheid specifiek onder vrouwen, kinderen en jongeren in Den Haag gericht kan worden ingezet.

Foto: Eveline van Egdom. Foto's gemaakt voor de campagne 'Dakloosheid zie je niet

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!