Bij de foto: Carola Schouten,  Minister van armoede. Foto: Martijn Beekman. 

Hoe staat het met de uitvoering van de Participatiewet en de aanpassing van de wet? Het wetsvoorstel ‘Participatiewet in balans’ is inmiddels naar de Raad van State gestuurd voor advies. Ook blijkt dat de inzet van voorzieningen door gemeenten vorig jaar licht gestegen is.

Het wetsvoorstel Participatiewet in balans van demissionair minister Schouten voor Participatie is na instemming van de ministerraad naar de Raad van State voor advies. Het wetsvoorstel moet hardheden uit de huidige wet wegnemen en deze eenvoudiger, begrijpelijker en beter aansluitend op het sociaal domein maken. De aangepaste Participatiewet wil mensen meer centraal stellen, gaat uit van vertrouwen en sluit beter aan op wat mensen (aan)kunnen en nodig hebben.

Brede herziening nodig

De minister besloot vorig jaar dat er een bredere herziening nodig is. De Participatiewet, die in 2015 werd ingevoerd, is namelijk steeds ingewikkelder geworden. Er is daarbij ook niet altijd genoeg oog voor individuele omstandigheden en ongewenste neveneffecten. Ook moet de wet beter aansluiten op andere wetten in het sociaal domein, zoals de Wmo, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de praktijk zit verschillende wetgeving elkaar nu soms nog te veel in de weg.

Lees het volledige artikel op de website van Gemeente.nu:

Participatiewet: de stand van zaken

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!