Bij de foto: Op 13 december ontving het Straat Consulaat  VN-rapporteur Balakrishnan Rajagopal om te praten over de situatie van dakloze mensen.

Nederland moet het recht op goede huisvesting veel beter vastleggen in de grondwet. Nu staat daar dat huisvesting ‘een zorg van de overheid is’, maar daar moet veel duidelijker worden opgeschreven dat de Staat verplicht is alle burgers van goede huisvesting te voorzien.

Die, en tientallen andere, aanbevelingen doet de speciale VN-rapporteur voor Huisvesting in zijn maandag gepubliceerde rapport, dat hij heeft geschreven na een bezoek aan Nederland, eind vorig jaar. Rapporteur Balakrishnan Rajagopal concludeerde direct na zijn bezoek al dat de wooncrisis in Nederland ‘het gevolg is van een reeks slechte beleidskeuzes’ van de overheid. Dinsdag presenteert hij zijn rapport aan de Mensenrechten Raad van de Verenigde Naties, waarna dat rapport ook naar Den Haag gaat.

Volgens Rajagopal moet Nederland de grondwet uitbreiden om de woonrechten van burgers beter te beschermen en zo de eigen overheid te dwingen daar meer rekening mee te houden. Nu staat er in die grondwet dat ‘bevordering van voldoende woongelegenheid een voorwerp van zorg der overheid is’. Maar die tekst is veel te zwak en maakt niet duidelijk dat goede woonruimte een mensenrecht is. De rapporteur stelt voor te schrijven dat het ‘de verplichting van de Staat is om het recht op goede huisvesting van alle burgers te respecteren, te beschermen en er in te voorzien’. Ook moet er in komen te staan dat huizen alleen nog mogen worden gesloopt als een rechter daar goedkeuring voor heeft gegeven en als er is voorzien in goede, alternatieve huisvesting.

Lees het volledige artikel op de website van het AD:

Speciale VN-rapporteur: ‘Nederland moet grondwet aanpassen om woningcrisis op te lossen’

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!