Foto: Arenda Oomen van Hugo de Jonge, Woonminister.

Een extra woonlaag met appartementen op een flat van drie etages, een jongere die een kamer vindt in huis bij een hospita en een ouder echtpaar dat in een mantelzorgwoning in de tuin van hun kind woont. Het beter benutten van de bestaande voorraad is hard nodig om het enorme woningtekort op te lossen. Dit kan op verschillende manieren: door meer woningen in en op bestaande bebouwing te realiseren, door het delen van een woning makkelijker te maken en door de doorstroming tussen woningen te bevorderen. Een groot voordeel van beter benutten: de locaties zijn er al.

“Het woningtekort kan ook worden ingelopen door bestaande bebouwing beter te benutten. De luxe om deze kansen te laten liggen, hebben we niet. Bovendien biedt beter benutten juist veel kansen; om bestaande woningen te verduurzamen, om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren, en om ouderen doorstroommogelijkheden binnen de wijk te bieden,” aldus Hugo de Jonge, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de voortgangsbrief over het beter benutten van de bestaande bebouwing schetst de minister onder andere de contouren van een programmatische aanpak Optoppen en kondigt hij een voorgenomen wetswijziging aan om hospitaverhuur voor woningeigenaren makkelijker te maken.

Lees het volledige artikel op de website van Volkshuisvestingnederland.nl:

Beter benutten van bestaande woningvoorraad noodzakelijk om woningopgave te realiseren

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!