Terwijl er in de politiek gesteggeld wordt over een nieuwe regeringscoalitie, zijn lokale belangenorganisaties voor dakloze mensen uit het hele land twee dagen bij elkaar geweest om de landelijke samenwerking Dakloosheid Voorbij verder vorm te geven. Dit nieuwe landelijke initiatief wil in gezamenlijkheid de inzet op nationaal niveau versterken zodat ook op landelijk niveau de stem van dakloze mensen aan bod komt in de politiek en bij beleidsmakers.

De samenwerking is gericht op collectieve belangenbehartiging op landelijk niveau met als inzet het uitbannen van dakloosheid voor 2030. Met het platform willen we ervaringsdeskundige belangenbehartigers een plek geven in de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van beleid op het gebied van dakloosheid. En uiteraard met betekenisvolle participatie van mensen die zelf ook (dreigend) dakloos zijn of zijn geweest.

In aanloop naar de verkiezingen hadden we een gelegenheidscoalitie gevormd om onze boodschap rond voorkomen en oplossen van dakloosheid richting politieke partijen te agenderen. De samenwerking bestaat nu nog uit voornamelijk lokale organisaties uit de grote steden. Het streven is om toe te gaan naar een landelijk dekkend netwerk. Inspiratie vinden we bij al bestaande coalities zoals het Jongerenpanel en Coalitie SamenThuis2030. Deze succesvolle platforms zijn vooral gericht op jongerendakloosheid.

Bij de coalitie zijn tot nu toe aangesloten: Stichting Goud-Utrecht, StraatAlliantie-Amsterdam, de Pauluskerk-Rotterdam, Ervaring Die Staat-Eindhoven, Lumen-Leiden (Midden Holland), Housing First Nederland, Basisberaad-Rotterdam, Netwerk DAK, SamenThuis2030 en Straat Consulaat.

Tijdens de tweedaagse was het tijd om serieus met elkaar de diepte in te gaan. Onder de bezielende leiding van adviseur, trainer, onderzoeker en mensenrechtenactivist Jan de Vries werden we flink uitgedaagd om al discussiërend tot plannen te komen voor het komende jaar. En dat is zeker gelukt.

Maar de tweedaagse was ook belangrijk om elkaar beter te leren kennen, te zien wie welke kennis heeft en waar kennis nog mist. En ook goed om te zien dat iedereen met passie strijdt voor het lot van dakloze mensen. De paradigmashift van opvang naar wonen (dakloosheid is in de eerste plaats een woonprobleem) werd door iedereen onderschreven. Maar ook werd duidelijk dat in de praktijk de focus van ons werk nog bij het managen van dakloosheid en het verzachten van de pijn ligt. Beiden zijn belangrijk, maar zonder een integrale en brede aanpak van de oorzaken (o.a. het woningtekort) komen we er niet.

We gaan nu structureel met elkaar aan de slag om een onmisbare partner te worden in de landelijke aanpak van dakloosheid. Waar we knelpunten snel kunnen vertalen naar lokale en landelijke beleidsmakers bij de politiek, ministeries en andere belanghebbenden. Waar de media en onderzoekers terecht kunnen voor kennis en commentaar. Waar als het moet tegenspraak wordt ontwikkeld en gezamenlijk actie kan worden gevoerd. En waar de stem en kennis van dakloze mensen zelf voorop staat. Met de samenwerking Dakloosheid Voorbij zullen we blijven strijden voor ons doel: Het voorkomen en uitbannen van dakloosheid in 2030.

 

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!