66 gemeenten ontvangen gezamenlijk ruim € 34 miljoen om versneld extra woningen te realiseren voor mensen die bijzondere aandacht behoeven, zoals daklozen, statushouders en studenten. Het gaat om een bijdrage uit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Bepaalde groepen mensen hebben minder kans op het vinden van passende woonruimte. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden, mensen met een medische of sociale noodzaak of remigranten met de Nederlandse nationaliteit die na terugkeer naar Nederland geen huis hebben. Met de RHA stelt het ministerie van BZK budget beschikbaar om het woningaanbod voor deze zogenoemde aandachtsgroepen versneld te realiseren. Het is de vierde keer dat deze regeling uitkeert.

Lees het volledige artikel op de website van de Rijksoverheid:

€ 34 miljoen voor het versneld vinden van woonruimte voor mensen die extra hulp nodig hebben

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!