Deze week waren we bij Jongerenpunt070 om de samenwerking van het afgelopen jaar te evalueren. Het Jongerenpunt070 en Straat Consulaat werken nu een aantal jaar samen om dakloze jongeren de kans te geven weer terug naar school te gaan. 

Veel jongeren die dakloos zijn geworden, hebben een tijd lang geen ruimte gehad in hun leven om naar school te gaan en hun diploma te halen. Door ons Educatieproject, in samenwerking met Jongerenpunt070, ROC Mondriaan en Kansfonds, bieden we hen deze kans opnieuw. Via het Educatieproject gaan jongeren 10 weken naar school om te wennen aan schoolritme, basisvaardigheden van Nederlands en rekenen op te halen en zich te oriënteren op de toekomst. Onder de enthousiaste leiding van Roos Schrama hebben dit jaar 15 jongeren deelgenomen, waarvan 11 hun certificaat behaalden en nu vol enthousiasme werken aan een toekomst in sectoren zoals zorg, techniek en bouw.

Volgend jaar plannen we met Jongerenpunt070 en hopelijk meer partners uit de stad, om dieper in te gaan op de oorsprong van dakloosheid onder jongeren. Waar komen deze dakloze jongeren nu eigenlijk vandaan en wat zijn de redenenen van dakloosheid. We zullen onderzoeken wat zij nodig hadden op cruciale momenten om dakloosheid te voorkomen. Mooie plannen voor de toekomst om dakloosheid te voorkomen en uit te bannen in 2030! Dat lukt alleen door samen te werken.

Veel dank aan Jongerenpunt070 voor hun ondersteuning in 2023 en voor de donatie aan de dakloze bezoekers van Straat Consulaat.

Lees meer over het Educatieproject in ons jaarverslag 2022. 

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!