Een groeiende groep Nederlanders met een baan verdient te weinig om rond te kunnen komen. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal zogeheten werkende armen met 60 procent toegenomen.

Belangrijkste oorzaak is dat lonen relatief weinig zijn gestegen. Daarnaast verslechterde de positie van zelfstandigen, die hun winsten zagen dalen, terwijl er tegelijkertijd juist veel zzp’ers bijkwamen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een omvangrijke studie die vandaag verschijnt. Kwamen in 2001 nog 210.000 Nederlanders niet rond van hun salaris, in 2014 lag dat aantal op 320.000. Daarvan werkten er 175.000 in loondienst en 145.000 als zelfstandige.

Lees het complete artikel via de onderstaande link:

https://www.ad.nl/politiek/armoede-onder-werkende-nederlanders-groeit-hard


....Er is nog veel méér te lezen...!

Amsterdam versoepelt regels rond bijzondere bijstand

Amsterdam gaat vanaf volgend jaar de regels rond bijzondere bijstand versoepelen. Mensen met weinig geld komen dan vaker en eenvoudiger in aanmerking voor hulp.

Schouten komt met ‘basisdienstverlening’ voor schuldhulp

Deze financiële hulp moeten gemeenten minimaal bieden. De ene gemeente weet 8 procent van de inwoners met problematische schulden onder te brengen in een schuldregeling; de ander blijft steken op 2 procent.

Kabinet en gemeenten maken plan voor verbeteren schuldhulp

Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en kenniscentrum Divosa hebben gezamenlijk een plan gemaakt om de schuldhulp in Nederland te verbeteren.

Opnieuw meer signalen van betalingsachterstanden richting gemeenten

Het aantal signalen van betalingsachterstanden voor vaste lasten als huur, zorg, drinkwater en energie is in het 3e kwartaal van dit jaar toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden. Verhuurders, zorgverzekeraars, drinkwater- en energiebedrijven geven maandelijks aan gemeenten door wanneer er sprake is van een betalingsachterstand.

Garantie voor Amsterdamse uitkeringsgerechtigden: meteen terug in de bijstand bij snel verlies nieuwe baan

Amsterdamse uitkeringsgerechtigden die een baan vinden, moeten meteen weer bijstand kunnen krijgen als ze binnen zes maanden opnieuw werkloos worden. Daarnaast start een pilot waarbij daklozen binnen een dag bijstand krijgen als ze zich melden.

Ook Tilburg verhoogt giftengrens bijstand naar 1800 euro

Inwoners van de gemeente Tilburg die een bijstandsuitkering hebben, mogen vanaf nu 1800 euro aan giften houden zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Dit was 1200 euro. Tilburg volgt daarmee het voorbeeld van verschillende andere gemeenten.

Armoedeprobleem in Den Haag groter dan gemiddeld in Nederland

Ongeveer 41.000 inwoners van Den Haag moesten vorig jaar rondkomen van een inkomen onder de armoedegrens. Daarmee ligt het percentage armen hier hoger dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vier november: dag van de bestaansonzekerheid?

Op vier november is het de dag van de bestaanszekerheid. Blijkbaar hoognodig, want ondanks er nog nooit zoveel werkenden, banen en vacatures waren, staat de ‘bestaanszekerheid’ van velen op de tocht. De aandacht voor het thema kan mijns inziens nooit voldoende zijn. Maar waar hebben we het eigenlijk over?

Godfried Engbersen: bestaanszekerheid als fundament van sociaal domein

Bestaanszekerheid is een kernthema in het maatschappelijk debat. De commissie Sociaal minimum, onder leiding van hoogleraar Godfried Engbersen, constateert onder meer dat juist onzekerheid leidt tot minder participatie. ‘Professionals zijn cruciaal in het slaan van bruggen tussen mensen en voorzieningen.’

Ruim 60.000 Nederlanders in armoede door onbekendheid met uitkering

De regeling die een UWV-uitkering aanvult tot bijstandsniveau is zo onbekend dat de helft van de rechthebbenden dat geld misloopt.