Vorige week werd de Inspiratienota 2017 van het platform Delen Achter De Duinen aangeboden aan gemeenraad en college. Dit is het zesde jaar op rij dat deze nota tijdens de begrotingsdebatten onder de aandacht wordt gebracht.

De nota bestaat uit signalen uit de praktijk van een 60- tal organisaties, die allen te maken hebben met mensen die het in onze samenleving minder getroffen hebben. Het zijn signalen over waar het in de praktijk nog niet goed loopt, waar mensen dubbel getroffen worden doordat regelingen niet op elkaar aansluiten of waar nieuwe doelgroepen nog niet in beeld zijn.

Het zijn ook suggesties voor verbetering omdat wij graag met U mee denken en onze ervaring ter beschikking willen stellen. Alle deelnemende organisaties aan Delen Achter de Duinen vertegenwoordigen andere aspecten van de Haagse samenleving en houden zich vanuit hun eigen specifieke invalshoek met armoede bezig.

Met een diversiteit in standpunten onderschrijven ze afzonderlijk een deelbelang en samen een overkoepelend belang. Het merendeel van de deelnemende organisaties en stichtingen heeft suggesties aangedragen.

Evenals in de vorige inspiratienota’s zijn de aangedragen suggesties zeer divers. Soms overlappen ze elkaar en soms belichten ze andere aspecten. Derhalve zijn sommige onderwerpen hierdoor oververtegenwoordigd en anderen op hun beurt minder sterk vertegenwoordigd. De grootte staat los van het belang dat deze onderdelen hebben ten opzichte van elkaar of binnen de armoedeproblematiek.

De inspiratienota van het platform Delen Achter De Duinen 2017 in PDF formaat is hier te openen en te downloaden.

Open en download de inspiratienota 2017