Na een serie kwantitatieve onderzoeken, die zijn gestart in 2011 en waarvan in 2015 het eindrapport is verschenen is in een kwalitatief onderzoek gestart om ervaringen van (ex-) dakloze mensen in de vier grote steden in kaart te brengen.

Zij werden 2,5 jaar lang gevolgd na hun instroom in de maatschappelijke opvang en hun ervaringen worden bezien in relatie tot maatschappelijke participatie en toekomstperspectief.
Vrijwilligers van Straat Consulaat hebben steeds deelgenomen aan deze onderzoeken en wij brengen de resultaten van harte onder de aandacht!

Open & download hier het verslag in PDF vorm
CODA rapportage 2017