In zijn blog schrijft Cornel Vader, directeur bestuurder van het Leger des Heils, over een onderzoek wat het Leger des Heils deed onder 360 mensen in de opvang. Hieruit blijkt dat van iedereen die in de opvang verblijft een vijfde deel niet zelfstandig kan worden uitsluitend om financiële redenen.

De feiten:

de financiële struikelblokken zorgen er voor dat mensen tot wel tweemaal zo lang in de opvangcentra moeten blijven. Gemiddeld steeg de verblijftijd de laatste jaren al van vijf naar acht maanden. De financiële drempel verlengt die periode voor deze groep tot een jaar.

De oplossingen:

– de schuldhulp moet toegankelijker worden: lagere drempels en kortere wachttijden.
– meer vrije verdienruimte voor jongeren zodat ze wat geld overhouden van hun salaris. Zo ontwikkelen ze zich beter.
– betere kennis bij de werkers in de opvang: financieel-administratieve hulp is een specialisme geworden.

Lees hier het complete verhaal op de website van het Leger des Heils:

Op eigen benen met een schuld? Helaas …..