Foto: Straat Consulaat ©

FO19-007 Tweedekamer, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Algemeen Overleg Armoede- en schuldenbeleid

Het thema schulden heeft blijvende aandacht van onze branches, Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland. Een zeer grote groep van onze cliënten heeft problematische schulden. We zien dat met het huidige beleid de problemen niet minder worden en dat geen echte oplossingen in zicht zijn. De toeslagenproblemen blijven voortduren.

Toegezegde maatregelen als vereenvoudiging beslagvrije voet vinden geen doorgang of worden uitgesteld. De kostendelersnorm blijft een belangrijke oorzaak van schulden. Niet duidelijk is of een ingediende motie (R. Peters CDA) opgevolgd wordt. Het toelatingsbeleid tot schuldhulp in gemeenten is zeer divers en vaak wordt toegang geweigerd juist aan kwetsbare groepen.

In eerdere brieven werd al stilgestaan bij belangrijke knelpunten. We willen hierbij enkele punten opnieuw onder de aandacht brengen. We juichen hierbij de motie toe van de heer R. Peters (CDA) die in november is aangenomen en waarbij gemeenten afspraken moeten gaan maken om huisuitzettingen vanwege schulden te voorkomen.

Download en lees de complete brief in een PDF:

Algemeen Overleg Armoede- en schuldenbeleid op 14 februari 2019