Elly burgering straat consulaat januari 2018
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Elly Burgering

Het Straat Consulaat heeft de afgelopen weken weer een 3 tal workshops georganiseerd voor de vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners. De eerste workshop was op 9 januari. Gastdocent was Elly Burgering van het Straat Consulaat.

Elly heeft uitgebreid verteld over onder andere het ontstaan van het Straat Consulaat. We hebben het gehad over de missie en de visie en we hebben gesproken over het hoe en waarom van cliëntondersteuning. Een leuke workshop die door de groep als heel positief is ervaren.

Het Straat Consulaat komt op voor de belangen van daklozen, thuislozen en verslaafden in Den Haag.
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Joy Falkena


De tweede workshop ging over gesprekstechnieken/doorvragen
Gast docent was Joy Falkena van het Straat Consulaat. Joy had een aantal interessante casussen voorbereid waar dan ook enthousiast over werd doorgevraagd. Vooral het belang van doorvragen is uitgebreid aan de orde gekomen, omdat het in het dagelijks werk heel belangrijk is bij de ondersteuning van bezoekers om de vraag achter de vraag te horen te krijgen. Wederom een zeer boeiende workshop waar iedereen enthousiast aan heeft deelgenomen.


De laatste in deze serie van drie workshops ging over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) inhoudelijk

Tijdens deze workshop is gesproken over de verschillende rollen die je als ondersteuner kan hebben. We hebben gesproken over wie deze ondersteuners nou precies zijn en hoe ze ondersteuner geworden zijn. Ook deze workshop is deels interactief geweest. Veel inbreng van de deelnemers en een levendige discussie.

Op 20 februari organiseren we weer een workshop.
Deze workshop sluit aan bij de vorige serie. Er zal voornamelijk over casuïstiek (of casestudie is de behandeling van individuele gevallen (casussen) in een specifiek gebied) gesproken gaan worden. De deelnemers krijgen een aantal praktijkcasussen voorgelegd waarbij gekeken wordt hoe men met de geboden vragen omgaat. Deze workshop zal wederom door Joy en Ron gegeven worden. Aan het eind van deze workshop vindt de certificaatuitreiking plaats van de eerste serie van 3 workshops. Feestelijk moment dus………..

Meedoen als vrijwilliger?

Heb je interesse om als vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuner aan de slag te gaan bij het Straat Consulaat maak dan een afspraak voor een kennismaking met één van de projectleiders Fabiola de Zeeuw 06-18417053 of Ron Staallekker 06-18417052.

Ron Fabiola Onafhankelijke cliëntondersteuning Straat Consulaat
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Ron en Fabiola: Onafhankelijke cliëntondersteuning bij het Straat Consulaat

Je bent van harte welkom!