Woningbouwcorporaties, particuliere verhuurders, de gemeentelijke uitkeringsinstantie en andere instellingen voor sociale dienstverlening werken in Amsterdam nauw samen om te voorkomen dat huurders uit hun huis worden gezet. Bijstandsgerechtigden met huurachterstand krijgen speciale hulp: de huur wordt op hun uitkering ingehouden en rechtstreeks aan de verhuurder betaald.

Met het door de dak- en thuislozenzorg opgezette project ‘De Vliegende Hollander’ begon Amsterdam in 1997 actief (outreachend) met het voorkomen van huisuitzettingen wegens huurschulden. Hieruit kwam in 2007 de gemeentelijke Vroeg Eropaf!-aanpak voort. Het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstand in de gemeente Amsterdam daalde hierdoor de afgelopen decennia sterk: van tegen de tweeduizend eind vorige eeuw naar ongeveer achthonderd in 2013 naar nog ruim honderd in 2018. Daarna nam dit aantal nog verder af, al had dit ook te maken met de afspraak om in coronatijd mensen niet wegens geldproblemen te ontruimen.

Eén belangrijke succesfactor is de nauwe samenwerking tussen corporaties en de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening (de MaDi’s, nu Buurtteams geheten). In dit proces voert de gemeente nadrukkelijk de regie: zij stuurt dit door middel van een geautomatiseerd meldings- en terugmeldingssysteem vrijwel tot op uitvoeringsniveau aan.

Lees het complete artikel op de website van de correspondent:

Zo voorkomt Amsterdam veel huisuitzettingen