De afgelopen maanden is er door de Woonbond samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van corporaties) en gemeenten (VNG) onderhandeld over de Nationale Prestatieafspraken. De afspraken gaan over de prestaties die corporaties gaan leveren in ruil voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Vandaag zijn de afspraken getekend.

‘In plaats van jaarlijks twee miljard euro aan huurdersgeld naar de staatskas, gaat het nu naar betaalbare huren, nieuwbouw, isolatie en het verbeteren van de huurwoningen,’ vat Woonbonddirecteur Zeno Winkels samen. In dit overzicht zetten we de belangrijkste afspraken op een rij.

Huurverlaging

Huurverlaging in 2024 voor huurders op 120% van het sociaal minimum. Dat betekent dat 510.0000 hurende huishoudens huurverlaging krijgen tot onder €550,- per maand.

Huurstijging lager dan loonstijging

Een lagere jaarlijkse huurverhoging. De maximaal toegestane stijging van de huursom moet 0,5 procentpunt onder de stijging van de gemiddelde cao-lonen liggen. Doordat de maximale huurstijging lager is dan de loonontwikkeling, gaan sociale huurders er jaarlijks in huurquote iets op vooruit.

Lees het complete artikel op de website van de woonbond:

Huurakkoord: huurverlaging, verduurzaming en een grotere sociale sector