Het Bouwdepot-programma van de gemeente Eindhoven heeft positieve resultaten opgeleverd na het eerste jaar. Het biedt financiële steun aan jongvolwassenen (18-21 jaar) met complexe problemen zoals onveilige thuissituaties, dakloosheid, mentale/fysieke klachten en geldproblemen. Het doel was om te zien of stabiliteit verbeteringen zou brengen.

Volgens een rapport is het programma succesvol. In het begin besteedden de jongeren het geld aan basisbehoeften, schulden en kleding. Later werden schulden afgelost, verhuisd en gezondheidsproblemen aangepakt. Financiële stabiliteit bracht rust en liet jongeren beter in hun vel zitten.

Data toont ook positieve effecten aan. Na een jaar woonde ruim 80% zelfstandig (60% aan begin). 30% had een voltijdbaan (9% aanvankelijk) en 43% had schulden (70% bij start).

Het rapport is gebaseerd op 24 van de 30 deelnemers. Gemiddeld gaven zij het programma een 9,2 op 10. Armoede-wethouder Saskia Lammers is blij en benadrukt het belang van stabiliteit en begeleiding voor keuzes en toekomst.

Hoewel de proef volgens de Participatiewet onwettig is, wordt deze gedoogd. Het succes heeft geleid tot uitbreiding naar andere gemeenten.

Lees het complete artikel op de website van Studio040:

Proef waarbij jongvolwassen in armoede geld krijgen van gemeente pakt goed uit

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!