De Ombudsman pleit voor een beleidsverandering met betrekking tot mensen met een beperkt inkomen, waarbij de nadruk ligt op het verhogen van het “sociaal minimum” en het vermijden van ad-hoc oplossingen. Reinier van Zutphen, de Ombudsman, is van mening dat het aanbrengen van pleisters enkel de onderliggende problemen verhult. Het jaarverslag van de Ombudsman benadrukte een groeiend aantal mensen in 2022 dat moeite had om hun rekeningen te betalen, waarbij armoede een veelvoorkomend probleem was.

Ook in 2023 maakt de Ombudsman zich zorgen over mensen met een tekort aan geld. Dit terwijl de overheid juist het aantal armen wilde verminderen. Het Centraal Planbureau waarschuwde in maart dat bij afwezigheid van extra steunmaatregelen het aantal mensen onder de armoedegrens bijna 1 miljoen zal bedragen. Met name zelfstandige ondernemers, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, jongeren met een beperking en jongeren in de bijstand zijn financieel kwetsbaar.

De situatie van deze groepen is vaak onzeker en ze beschikken doorgaans over weinig financiële reserves. De Ombudsman pleit voor een heroverweging van het beleid, waarbij complexe regelingen worden vereenvoudigd en er meer aandacht wordt besteed aan de behoeften van de burgers.

Lees het artikel op de website van binnenlands bestuur voor meer info:

Ombudsman: niet meer pleisters plakken

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman. Foto door Arenda Oomen.