Het aantal dak- en thuislozen blijft toenemen als gevolg van financiële problemen en de hoge inflatie. Organisaties pleiten voor een nieuwe aanpak met de focus op permanente huizen in plaats van tijdelijke opvang. In Amsterdam is de wooncrisis bijzonder ernstig, met naar schatting 10.000 dak- en thuislozen. De boodschap is duidelijk: er is behoefte aan meer sociale huurwoningen om daklozen een betaalbare en permanente woning te bieden.

Tijdelijke opvanglocaties bieden weliswaar een dak boven het hoofd en basisbehoeften, maar er is geen ruimte voor herstel en toekomstopbouw. Het verhaal van Billy, die jarenlang dakloos was, illustreert de afhankelijkheid en het gebrek aan eigen regie in de huidige situatie. Zowel de lokale overheid als het Rijk worden gevraagd om financiële steun voor de realisatie van meer sociale huurwoningen.

Staatssecretaris Volksgezondheid erkent dat dakloosheid vooral een huisvestingsprobleem is en pleit voor een integrale aanpak met huisvesting als uitgangspunt. Het streven is om dak- en thuisloosheid in 2030 te elimineren. Voor Billy heeft de hulp van HVO-Querido geleid tot het verkrijgen van een eigen sociale huurwoning, wat voor hem een grote verandering en een gevoel van vrijheid betekent.

Lees het artikel over Amsterdam en de toename van het aantal dakloze mensen op de website van AT5.nl:

Aantal daklozen blijft maar toenemen: "We hebben meer sociale huurwoningen nodig"

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!