Gemeenten krijgen per 2021 de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden.

Vroeg signalering van problematische schulden is onderdeel van de brede schuldenaanpak van het kabinet. Deze aanpak bestaat uit een veertigtal maatregelen om de schuldenproblematiek terug te dringen.

Straat Consulaat: Vroeg signalering is belangrijk om grotere problemen te voorkomen zoals een huisuitzetting waardoor mensen dakloos raken. Ook zorgt snelle hulp ervoor dat de schulden niet boven het hoofd groeien en er nog tijd is om deze op te lossen.

Lees het bericht op de website van sociaal werk Nederland:

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gepubliceerd