“Naast een slagvaardig repressief optreden hebben ook de zorgaspecten van de problematiek de volle aandacht. Waar nodig en mogelijk zal met een persoonsgerichte aanpak zorg worden aangeboden,” aldus het stadsbestuur.

Wat niet wordt verteld is dat deze mensen niet hoeven te rekenen op zorg in Nederland; in het gunstigste geval worden ze naar hun thuisland begeleid om daar een beroep te kunnen doen op zorg, die er meestal niet is.

Lees het artikel op de website van Dagblad070:

Politiek pakt bedelaars in Loosduinen aan

Foto: Straat Consulaat