Dat er een tekort aan woningen is, heeft volgens Jos van der Lans alles te maken met het feit dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens komen. We moeten daarom niet zozeer meer woningen bouwen, maar de bestaande woonruimte anders verdelen. Als we individuen die een woning gaan delen en een woning achterlaten nu eens een bonus geven die gelijk is aan alle voordeurdelers kortingen en belastingbeperkingen die hen in een zelfstandige woning gevangen houden.

Als we premies zetten op voor elkaar (mantel)zorgen in een huis, in plaats van boetes. Als we nu eens ophouden te veronderstellen, dat al die eenpersoonshuishoudens per se in hun uppie willen wonen. Zou er dan niet veel meer mogelijk zijn dan dat deprimerende mantra van bouwen, bouwen, bouwen, eenstemmig gezongen door partijen die er het grootste financiële gewin bij hebben en dus over alle andere oplossingen er simpelweg het zwijgen toe doen?

Lees het complete artikel op de website van sociale vraagstukken:

Woningen tekort, woonruimte teveel

Foto: Roel Wijnants.