Als je kijkt naar het aantal en de prijs van sociale huurwoningen doet Nederland het Europees gezien slecht, zo blijkt uit een recent rapport van Feantsa (European Federation of National Organisations Working with the Homeless). Jules van Dam, directeur van de Tussenvoorziening in Utrecht en de Nederlandse vertegenwoordiger in FEANTSA, sprak in Brussel zijn Europese collega’s toe over de Nederlandse situatie.

Uit zijn betoog:

“Het vierde overzicht van woninguitsluiting in Europa toont aan dat het aantal daklozen in Europa toeneemt, de situatie aangaande sociale huisvesting verslechtert en dat de kloof tussen arm en rijk, tussen de mensen met bezit en de mensen zonder, over het algemeen groter wordt. In Europa, tussen de landen in Europa en ook in Nederland.”

“Het aantal sociale woningen is in de afgelopen 10 jaar sterk gedaald in Nederland. Mensen moeten 10 jaar of langer wachten op een betaalbaar huis in Amsterdam, Utrecht of een van de andere grote steden. Mensen moeten maanden, soms jaren in opvanghuizen wachten voordat ze recht hebben op een betaalbaar huis. Jaren waarin ze de maatschappij geld kosten en waarin ze niet echt in staat zijn om hun leven te verbeteren.”

De hele speech kan je hier lezen: https://www.tussenvoorziening.nl/actueel/woningnood/

Het artikel is wel in het Engels.

Foto: Straat Consulaat