De doelstelling van de Nederlandse Straatdokters Groep is het uitdragen van lessen van de straat, over het bieden van sociaal medische zorg aan kwetsbare burgers in de marge van de samenleving.

Het gaat om het delen van specifieke kennis uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit het veld, met en voor hulpverleners en ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de zorg voor mensen in sociale en medische exclusie, voor en tijdens dakloosheid.

De website biedt goede info en was ook mooi om te zien dat onze Stichting ook een plek heeft gevonden op de kaart onder Straatadvocaat/ervaringsdeskundige.

Ga naar de website van de Straatdokters groep:

Nederlandse Straatdokters Groep

Foto: Barbera Sterk