Eerst een woning. Dat is de kern van de nieuwe Aanpak dakloosheid 2023-2030 die staatssecretaris van Ooijen (Volksgezondheid), minister De Jonge (Volkshuisvesting) en minister Schouten (Sociale Zaken) op 5 december presenteren. Ook wil het kabinet vol inzetten op preventie met passende en flexibele begeleiding op maat, en niet langer op opvang. Doel is het uitbannen van dakloosheid voor 2030.

Met de nieuwe langetermijnaanpak omarmt het kabinet het idee dat dakloosheid primair een huisvestingsprobleem is, en geen zorgprobleem. In Finland, waar Housing First nationaal beleid is, leidde dit al tot succes. Het is het enige Europese land waar het aantal dakloze mensen in de afgelopen jaren niet toenam.

Ook komt in de nieuwe aanpak meer nadruk op preventie. Schulden of gezondheidsproblemen moeten vroeg gesignaleerd worden; dit kan namelijk resulteren in dakloosheid. Hierbij is het belangrijk dat deze mensen snel de juiste ondersteuning krijgen. Door er eerder bij te zijn en ervoor te zorgen dat problemen niet verergeren, moet worden voorkomen dat mensen op straat belanden, aldus het kabinet.

Lees het complete artikel op de website van de Woonbond:

'Huisvesting eerst' in nieuwe Aanpak dakloosheid van het kabinet

Foto: Eveline van Egdom.