De verantwoordelijk wethouders voor Maatschappelijke opvang in de 4 grote steden, hebben gezamenlijk een brief geschreven aan onder andere  Marc Rutte en staatssecretaris Paul Blokhuis.

Naar aanleiding van het groeiend aantal daklozen en de beperkte financiële middelen die gemeente hebben om daklozen op te vangen vragen ze met deze brief aan het rijk het probleem gezamenlijk aan te pakken. De grens met wat de gemeentes nu kunnen doen, is wat hen betreft bereikt. De gemeentes willen samen met het rijk het daklozenprobleem aanpakken en dragen hierbij vier oplossingsrichtingen aan.

Voor de volledige brief inhoud kunt u deze onderstaand downloaden:

Brief G4 wethouders over de daklozenproblematiek in de grote steden