Het aantal daklozen neemt toe, merken woningcorporaties. Vooral de groep groeit die wel een baan heeft maar geen woning. De woningcorporaties vrezen dat hulp aan spoedzoekers, vaak met kinderen, tekort schiet.

Dat blijkt uit de corporatiemonitor van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Uit de enquête onder 140 corporaties, ziet een meerderheid een toename van het aantal daklozen. Hoeveel die stijging precies is, is niet bekend omdat hier voor het eerst onderzoek naar is gedaan. Maar volgens Aedes is het aantal daklozen in zowel grotere als kleinere steden toegenomen. Corporaties melden dat vooral het aantal mensen dat met spoed een huis zoekt toeneemt. De spoedzoekers.

Bij daklozen zitten ’traditionele’ gevallen, aldus Aedes, zoals mensen die door psychische problemen op straat staan. Tachtig procent van de oorzaken waarom iemand dakloos wordt, heeft met psychosociale problemen of verslaving te maken.

Scheidingen
Opvallend zijn vooral de andere oorzaken van dakloosheid, aldus de corporaties. Zo zagen woningbouwverenigingen opvallend vaak mensen die met spoed een huis zoeken vanwege een ingrijpende levensgebeurtenis, zoals echtscheiding of relatiebreuk. Meer dan de helft van de huizenzoekers, 59 procent, is dakloos geworden doordat een relatie is verbroken.

Lees het complete artikel op de website van Leidschdagblad.nl:

Aantal ’onzichtbare’ daklozen stijgt. ’Scheiding zorgt soms al dat je op straat komt te staan’