In Nederland ontbreekt het aan nauwkeurige cijfers over dak- en thuisloosheid, wat een uitdaging vormt bij het ontwikkelen van doeltreffend beleid. Om deze kwestie aan te pakken, wordt er een nieuwe telling geïntroduceerd op basis van de ETHOS-Light classificatie.

De groep daklozen is door de jaren heen veranderd, waarbij er in 2020 een stijging van 71% werd waargenomen onder de zogenaamde ‘nieuwe daklozen’. Deze groep omvat mensen die met ernstige problemen op verschillende gebieden kampen, maar geen psychische of verslavingsproblemen hebben. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert een beperkte definitie van ‘feitelijke dakloosheid’ en maakt gebruik van diverse registratiesystemen om een schatting te maken van het aantal daklozen. Er zijn echter beperkingen, waardoor met name vrouwen mogelijk ondervertegenwoordigd zijn in de statistieken.

De schattingen van het CBS bieden slechts beperkt inzicht in de werkelijke omvang van dak- en thuisloosheid, wat het formuleren van doeltreffend beleid bemoeilijkt. Om dakloosheid beter te kunnen meten, wordt de ETHOS-Light classificatie beschouwd als de meest betrouwbare definitie. Deze classificatie omvat zes categorieën waarmee alle vormen van dakloosheid kunnen worden geïdentificeerd.

Lees meer in het uitgebreide artikel van Sociaal Bestek Premium:

Nieuwe telling van dak- en thuisloosheid gebaseerd op de ETHOS-Light classificatie

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Foto: Eveline van Egdom. Foto's gemaakt voor de campagne 'Dakloosheid zie je niet