Tijdens het Kamerdebat over armoede en schulden stond het rapport van de Commissie Sociaal Minimum centraal. Het rapport kreeg brede steun als een cruciale aanpak. Het biedt nieuwe inzichten in het leven van mensen die afhankelijk zijn van het sociaal minimum, evenals mogelijke oplossingen.

Terwijl diverse partijen de bevindingen toejuichten, uitte de VVD haar scepticisme over het verhogen van uitkeringen, wat tot ontevredenheid leidde bij andere partijen. Volgens de liberalen is werk de sleutel. Minister Schouten erkende het waardevolle werk van de commissie, met name op het gebied van inzicht in de hoogte van het sociaal minimum en de uitgaven. Ze benadrukte dat werk inkomen genereert en vice versa.

Het regeerakkoord bevat duidelijke afspraken over het verminderen van kinderarmoede en het herzien van het sociaal minimum. Het rapport van de commissie zal dienen als belangrijke input voor Prinsjesdag. Divosa en VNG drongen er bij het kabinet op aan om snel actie te ondernemen en het sociaal minimum op een toereikend niveau te brengen. Technische briefings en een kabinetsreactie zullen nog volgen.

Lees het volledige bericht op de website van divosa.nl:

Sociaal minimum het grote onderwerp in Kamerdebat armoede en schulden

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!